Narzędzia do diagnozy psychologicznej polsko-ukraińskie

Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku we współpracy z konsultantami krajowym oraz wojewódzkimi opracowała kwestionariusz wywiadu służący do analizy rozwoju oraz aktualnych trudności dzieci i młodzieży w języku ukraińskim, a zarazem polskim. Kwestionariusz można bezpłatnie pobrać tutaj. Jednocześnie w dyspozycji każdego Konsultanta wojewódzkiego i Konsultanta krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej znajduje się jeden pakiet narzędzi niezależnych językowo i ukraińskojęzycznych, przeznaczonych w pierwszej kolejności do diagnozy dzieci uchodzących z Ukrainy w okresie wojny i obejmowanych pomocą diagnostyczną oraz psychologiczną w poszczególnych województwach. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają konsultanci wojewódzcy w dziedzinie psychologii klinicznej w określonych województwach.