Petycja środowiska psychologów w sprawie ustawy o zawodzie psychologa

Z inicjatywy konsultantów z psychologii klinicznej, we współpracy z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Psychologów oraz Komitetem Psychologii Państwowej Akademii Nauk, powstała petycja w sprawie intensyfikacji prac nad ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Zapraszamy do zapoznania się z petycją (odnośnik).