Konsultanci

BernadettaIzydorczyk

 

 

 

 

dr hab. n. społ. Bernadetta Izydorczyk

Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej

Specjalista psycholog kliniczny, Certyfikowany Psychoterapeuta i Superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy Psychodrama Institute For Europe E.V. PIfE (Berlin). Wieloletni wykładowca psychologii klinicznej i psychoterapii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Współzałożyciel Ośrodka Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach. Kierownik projektów szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej oraz psychoterapii. Koordynator merytoryczny szkolenia specjalizacyjnego przy Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Kierownik naukowy Kursu Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania w Gliwicach. Członek Komisji Nauk Psychologicznych PAN. W naukowych zainteresowaniach i praktycznej ich realizacji zajmuje się zagadnieniami z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii, a szczególnie zaburzeń odżywiania. Autorka kilkudziesięciu wystąpień oraz publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą.

.

 BiruteTomaszewska

 

 

mgr Birute Ćupaila – Tomaszewska

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. dolnośląskie

Specjalista psycholog kliniczny. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletni Koordynator d/s Psychologii Klinicznej dla miasta Wrocławia. Członek Rady Naukowej Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i członek Woj. Rady d/s Potrzeb Zdrowotnych dla woj. dolnośląskiego. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się diagnozą i terapią dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami osobowości i zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi, w kryzysie adaptacyjnym. W przeszłości zajmowała się opiniowaniem w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych oraz terapią rodzin w paradygmacie systemowym.

.

BeataGuzek

.

.

.

mgr Beata Guzek

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. podkarpackie

Specjalista psycholog kliniczny, psychoonkolog, psychoterapeuta. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii organizowane przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Recenzent kwartalnika Psychoterapia. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Podkarpackiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Od wielu lat pracuje w Klinice Psychiatrii Ogólnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz w Podkarpackim Centrum Onkologii. Zajmuje się diagnozą  i terapią osób z zaburzeniami psychicznymi oraz psychoterapią osób w kryzysach osobowościowych i adaptacyjnych, związanych m.in. z chorobą nowotworową.

.

MiraJawor

.

.

.

dr n. hum. Mirosława Jawor

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. małopolskie

Specjalista psycholog kliniczny, Certyfikowany Psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 1988 roku pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem SWPS.  Prowadzi zajęcia dydaktyczne, warsztaty i szkolenia oraz wykłady na akredytowanych kursach z psychoterapii. Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami afektywnymi i zaburzeniami osobowości. Autorka wielu artykułów i wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach z zakresu psychopatologii i psychoterapii.

 

EwaKoziatek

 

 

 

mgr Ewa Koziatek-Maślanka

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. warmińsko-mazurskie

Specjalista psycholog kliniczny, Certyfikowany Psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła studia z zakresu psychoterapii przy Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pełni funkcję biegłego sądowego. Zajmuje się diagnozą i psychoterapią w Oddziale Dziennym Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz warsztaty i szkolenia zawodowe. Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami afektywnymi (nastroju, m.in. depresja) i zaburzeniami osobowości.

.

AleksandraKuhnDymecka

 

 

 

dr n. med. Aleksandra Kühn- Dymecka

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. mazowieckie

Specjalista psycholog kliniczny. Absolwentka Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Wykładowca psychoterapii w Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 2010 – 2012 kierownik szkolenia specjalizacyjnego w ramach funduszy UE – Kapitał Ludzki. Członek Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 1985 roku pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Jej zainteresowania kliniczne i naukowe koncentrują się wokół psychologii klinicznej osób dorosłych z zaburzeniami z kręgu psychiatrycznego, głównie osób po kryzysach psychotycznych, depresyjnych, depresyjno-lękowych. Autorka publikacji naukowych poświęconych między innymi zasobom w chorobie psychicznej.

 .

MalgorzataLipowska

 

 

 

Prof UG dr hab. Małgorzata Lipowska

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. pomorskie

Specjalista psycholog kliniczny. Kierownik Zakładu Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju. Wicedyrekor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik studium podyplomowego Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju. Instruktor warsztatów edukacyjnych. Specjalista w zakresie pracy Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, wczesnego wspomagania rozwoju, edukacji i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju. Dyplomowany logopeda. Członek polskich i zagranicznych towarzystw i rad naukowych z zakresu psychologii. Jej zainteresowania kliniczne oraz naukowe koncentrują się wokół psychologii klinicznej i neuropsychologii dziecka, psychologicznych aspektów obrazu ciała, psychologii edukacyjnej i psychologii międzykulturowej. Autorka licznych wystąpień oraz publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą.

 

JagodaMigaszewskaMajewicz

 

 

 

mgr Jadwiga Migaszewska-Majewicz

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. wielkopolskie

Specjalista psycholog kliniczny,  Certyfikowany Psychoterapeuta Systemowy, Superwizor – Certyfikat wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST, Niemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy), Certyfikowany Hipnoterapeuta, Certyfikowany Doradca Rodzinny. Nauczyciel terapii systemowej. Członek założyciel i członek honorowy Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Kierownik Zakładu Psychologi Dziecka SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. W kręgu jej zainteresowań są głównie obszary psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, problematyka adopcji, terapia rodzin oraz terapia par. Autorka licznych wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

.

prof. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska-Barud

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. lubelskie

Specjalista psycholog kliniczny, podspecjalizacja psychosomatyka. Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Pracowni Psychologii Klinicznej Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie. Autorka licznych publikacji naukowych oraz wystąpień naukowych z obszaru diagnozy i pomocy psychologicznej w chorobach somatycznych, szczególnie chorobach układu krążenia.

 

KatarzynaSitnikWarchulska

 

 

 

 

dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. śląskie

Specjalista psycholog kliniczny, Certyfikowany Psychoterapeuta EAP, specjalista terapii środowiskowej. Adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ, wykłada na Uniwersytecie SWPS. Wieloletni pracownik Zakładu Psychologii SUM w Katowicach. Koordynator merytoryczny szkolenia specjalizacyjnego przy SWPS Katowice. Ukończyła całościowe szkolenia z zakresu psychoterapii przy Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ i Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii. Terapeuta rodzinny w Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym w Gliwicach, współzałożyciel Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży oraz Ich Rodzin Diada w Gliwicach. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży oraz rodzin z zaburzeniami z kręgu psychiatrycznego, w szczególności z zaburzeniami zachowania i emocji (m.in. agresja, autoagresja), całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz zaburzeniami przywiązania. Autorka kilkudziesięciu wystąpień i publikacji naukowych.

.

IzaSuminska

.

.

.

mgr Izabela Sumińska

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. lubuskie

Specjalista psycholog kliniczny, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień, Mediator i Biegły sądowy, Psychoterapeuta. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, podyplomowe studium resocjalizacji przy UW w Warszawie oraz podyplomowe studium na Ruttgers University New Jersey, uzyskując certyfikat Interantional Institute for Alcoholism Education and Training INC. Przez wiele lat kierowała Ośrodkiem Terapii Horyzont Bis w Krośnie Odrzańskim, pełniła funkcje dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Psychicznie Chorych w Brzeźnicy i zastępcy dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz kierownika Poradni Odwykowej w Krośnie Odrzańskim. Współzałożycielka Związku Zawodowego Psychologów w Zielonej Górze. Pełni funkcję kierownika specjalizacji z psychologii klinicznej przy Uniwersytecie SWPS Oddział Wrocław. Zajmuje się problematyką zaburzeń emocjonalnych i rozwiązywania sytuacji trudnych, traumy powypadkowej i wojennej, nadużyć wobec dzieci oraz pomocy osobom poszkodowanym w przemocy, terapii rodzin i komunikacji małżeńskiej oraz uzależnień i współuzależnień. Autorka książek „Przeminęło z Łyszkowicami „ i Przeminęło z liceum”.

.

JoannaWięcekMika

 

 

 

mgr Joanna Więcek-Mika

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. opolskie

Specjalista psycholog kliniczny, Certyfikowany Psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Menager Ochrony Zdrowia. Wiceprzewodnicząca Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od kilkudziesięciu lat prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju i osobowości w Centrum Terapii Nerwic Moszna. W ramach PZP zajmuje się diagnozą psychologiczną, poradnictwem i psychoterapią w paradygmacie psychodynamicznym. Prowadzi zajęcia dla studentów kierunków Psychologia Kliniczna i Psychologia Społeczna na Uniwersytecie Opolskim. Pełni funkcję kierownika specjalizacji z psychologii klinicznej przy Uniwersytecie SWPS Oddział Wrocław.

.

BogumilaWitkowska

.

.

.

dr n. hum. Bogumiła Witkowska-Łuć

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. świętokrzyskie

Specjalista psycholog kliniczny, Certyfikowany Psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Asystentka psychodramy Moreno Europejskiego Instytutu Psychodramy. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wieloletni wykładowca psychologii klinicznej i psychoterapii w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Doświadczenie kliniczne zdobywała podczas kilkunastoletniej pracy z pacjentami w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. Vice-przewodnicząca oddziału terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół osobowościowych uwarunkowań postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, podmiotowych i środowiskowych zasobów w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami z kręgu schizofrenii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i zagranicznym.

.

dr n. med.  Aleksandra Zaremba

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. podlaskie

Specjalista psycholog kliniczny, Certyfikowany Psychoonkolog i Superwizor Psychoonkologii, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej organizowane przez  Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od wielu lat pracuje jako psycholog w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne, kursy i szkolenia dla studentów uczelni wyższych oraz na kursach specjalizacyjnych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiej Grupy Psychoonkologów Dziecięcych oraz Polskiego Towarzystwa Psychoonkologiczngo.