Konsultanci

b_izydorczyk

 

 

 

 

prof. dr hab. Bernadetta Izydorczyk

Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej

Specjalista psycholog kliniczny, Specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, Certyfikowany Psychoterapeuta i Superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy Psychodrama Institute For Europe (Berlin), Superwizor Psychologii Klinicznej. Kierownik Jagiellońskiego Centrum Psychoterapii i profesor w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W okresie 2016-2020 kierowała Instytutem Psychologii Stosowanej WZiKS UJ. Współzałożyciel i psychoterapeuta Ośrodka Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach. Kierownik projektów szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej oraz psychoterapii. Koordynator merytoryczny szkolenia specjalizacyjnego przy Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Wykładowca w Śląskiej Szkole Psychoterapii. Kierownik naukowy Kursu Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania w Gliwicach. Kierownik merytoryczny szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży przy Centrum Pediatrii w Sosnowcu. Członek Komisji Nauk Psychologicznych PAN. W zakresie działań zawodowych i eksperckich  wchodzi w skład Zespołu Ekspertów Ministra Zdrowia ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz  zespołu ds. pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu  Ochrony Zdrowia Psychicznego Ministerstwa Zdrowia. W naukowych zainteresowaniach i praktycznej ich realizacji zajmuje się zagadnieniami z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii, a szczególnie zaburzeń odżywiania. Autorka kilkudziesięciu wystąpień oraz publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą.

.
Alina-Borkowska

.

.

.

prof. dr hab. Alina Borkowska

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. kujawsko-pomorskie

Specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog, Superwizor Psychologii Klinicznej. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum oraz kierownik Zakładu Neuropsychologii Katedry Neuropsychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się diagnostyką i terapią neuropsychologiczną w chorobach przebiegających z dysfunkcjami OUN, w tym schizofrenii, chorobie afektywnej dwubiegunowej, depresji nawracającej, zaburzeniach lękowych, urazach i udarach mózgu, guzach mózgu, schorzeniach neurologicznych.

.

BeataGuzek

.

.

.

mgr Beata Guzek

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. podkarpackie

Specjalista psycholog kliniczny, psychoonkolog, psychoterapeuta. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii organizowane przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Recenzent kwartalnika Psychoterapia. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Podkarpackiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Od wielu lat pracuje w Klinice Psychiatrii Ogólnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz w Podkarpackim Centrum Onkologii. Zajmuje się diagnozą  i terapią osób z zaburzeniami psychicznymi oraz psychoterapią osób w kryzysach osobowościowych i adaptacyjnych, związanych m.in. z chorobą nowotworową.

.

MiraJawor

.

.

.

dr n. hum. Mirosława Jawor

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. małopolskie

Specjalista psycholog kliniczny, Certyfikowany Psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Superwizor Psychologii Klinicznej. Od 1988 roku pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem SWPS.  Prowadzi zajęcia dydaktyczne, warsztaty i szkolenia oraz wykłady na akredytowanych kursach z psychoterapii. Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami afektywnymi i zaburzeniami osobowości. Autorka wielu artykułów i wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach z zakresu psychopatologii i psychoterapii.

.

KK fot

.

.

.

mgr Katarzyna Kossobudzka

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. dolnośląskie

Specjalista psycholog kliniczny, Certyfikowany Psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Certyfikowany Psychoterapeuta EAP, specjalista terapii środowiskowej. Wieloletni psycholog w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia dla studentów na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu gdzie pełni również funkcję kierownika specjalizacji z psychologii klinicznej. Zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną dla osób z problemami ze zdrowiem psychicznym. Prowadzi terapię w nurcie psychodynamicznym.

.

AleksandraKuhnDymecka

 

 

 

dr n. med. Aleksandra Kühn- Dymecka

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. mazowieckie

Specjalista psycholog kliniczny, Superwizor Psychologii Klinicznej. Absolwentka Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Wykładowca psychoterapii w Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 2010 – 2012 kierownik szkolenia specjalizacyjnego w ramach funduszy UE – Kapitał Ludzki. Członek Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 1985 roku pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Jej zainteresowania kliniczne i naukowe koncentrują się wokół psychologii klinicznej osób dorosłych z zaburzeniami z kręgu psychiatrycznego, głównie osób po kryzysach psychotycznych, depresyjnych, depresyjno-lękowych. Autorka publikacji naukowych poświęconych między innymi zasobom w chorobie psychicznej.

 .

prof. lipowska

 

 

 

prof. dr hab. Małgorzata Lipowska

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. pomorskie

Specjalista psycholog kliniczny, Superwizor Psychologii Klinicznej. Kierownik Zakładu Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju. Wicedyrekor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik studium podyplomowego Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju. Instruktor warsztatów edukacyjnych. Specjalista w zakresie pracy Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, wczesnego wspomagania rozwoju, edukacji i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju. Dyplomowany logopeda. Członek polskich i zagranicznych towarzystw i rad naukowych z zakresu psychologii. Jej zainteresowania kliniczne oraz naukowe koncentrują się wokół psychologii klinicznej i neuropsychologii dziecka, psychologicznych aspektów obrazu ciała, psychologii edukacyjnej i psychologii międzykulturowej. Autorka licznych wystąpień oraz publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą.

 

Piotr Markiewicz

 

 

 

dr n. hum. Piotr Markiewicz

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. warmińsko-mazurskie

Specjalista psycholog kliniczny- neuropsycholog. Pracownik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Realizuje konsultacje dla osób niepełnosprawnych w ramach działalności Biura ds Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie. Prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji neuropsychologicznej oraz neuropsychologicznych następstw urazów głowy w Instytucie Psychologii UMCS, SWPS oraz GUMed. Współpracuje z Sopockim Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w zakresie szkoleń z zakresu neuropsychologii w neurochirurgii oraz rehabilitacji neuropsychologicznej. Zajmuje się diagnostyką i terapią neuropsychologiczną. Uczestniczy w zabiegiach kraniotomii z wybudzeniem.

 

JagodaMigaszewskaMajewicz

 

 

 

mgr Jadwiga Migaszewska-Majewicz

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. wielkopolskie

Specjalista psycholog kliniczny,  Certyfikowany Psychoterapeuta Systemowy, Superwizor – Certyfikat wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST, Niemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy), Certyfikowany Hipnoterapeuta, Certyfikowany Doradca Rodzinny, Superwizor Psychologii Klinicznej. Nauczyciel terapii systemowej. Członek założyciel i członek honorowy Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Kierownik Zakładu Psychologi Dziecka SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. W kręgu jej zainteresowań są głównie obszary psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, problematyka adopcji, terapia rodzin oraz terapia par. Autorka licznych wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

.

prof. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska-Barud

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. lubelskie

Specjalista psycholog kliniczny, podspecjalizacja psychosomatyka. Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Pracowni Psychologii Klinicznej Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie. Autorka licznych publikacji naukowych oraz wystąpień naukowych z obszaru diagnozy i pomocy psychologicznej w chorobach somatycznych, szczególnie chorobach układu krążenia.

.

KonsultantZachodniop

.

.

.

dr n. hum. Emilia Rutkowska

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. zachodniopomorskie

Specjalista psycholog kliniczny, Certyfikowany Psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Certyfikowany Psychoterapeuta EAP,  Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień oraz Superwizor Psychoterapii Uzależnień, terapeuta środowiskowy. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego w
Zakładzie Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki. Koordynator Zespołu Psychologów i Psychoterapeutów Szpitala SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie. Kierownik Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu SPS OZ „Zdroje” w Szczecinie. Współzałożyciel i psychoterapeuta w Ośrodku Terapii Rodzin i Psychoterapii „Kamienica” w Szczecinie. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii realizowany w podejściu psychodynamiczno-systemowym w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na szlaku” w Krakowie. Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz terapią par. Autorka artykułów naukowych i
wystąpień na konferencjach w kraju i za granicą z obszaru psychologii klinicznej, psychoterapii, psychologii uzależnień. Członek Sekcji Psychoterapii oraz Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

.

KatarzynaSitnikWarchulska

 

 

 

 

dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. śląskie

Specjalista psycholog kliniczny, Specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, Certyfikowany Psychoterapeuta EAP, praktyk Play Therapy, specjalista terapii środowiskowej, Superwizor Psychologii Klinicznej. Adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ, wykłada na Uniwersytecie SWPS. Wieloletni pracownik Zakładu Psychologii SUM w Katowicach. Koordynator merytoryczny szkolenia specjalizacyjnego przy SWPS Katowice. Koordynator merytoryczny Kursu Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania w Gliwicach. Kierownik naukowy szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży przy Centrum Pediatrii w Sosnowcu. Ukończyła całościowe szkolenia z zakresu psychoterapii przy Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ i Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii. Terapeuta rodzinny w Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym w Gliwicach, współzałożyciel Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży oraz Ich Rodzin Diada w Gliwicach. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży oraz rodzin z zaburzeniami z kręgu psychiatrycznego, w szczególności z zaburzeniami zachowania i emocji (m.in. agresja, autoagresja), zaburzeniami rozwoju, łączonymi oraz zaburzeniami przywiązania. Autorka kilkudziesięciu wystąpień i publikacji naukowych.

.

IzaSuminska

.

.

.

mgr Izabela Sumińska

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. lubuskie

Specjalista psycholog kliniczny, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień, Mediator i Biegły sądowy, Psychoterapeuta, Superwizor Psychologii Klinicznej. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, podyplomowe studium resocjalizacji przy UW w Warszawie oraz podyplomowe studium na Ruttgers University New Jersey, uzyskując certyfikat Interantional Institute for Alcoholism Education and Training INC. Przez wiele lat kierowała Ośrodkiem Terapii Horyzont Bis w Krośnie Odrzańskim, pełniła funkcje dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Psychicznie Chorych w Brzeźnicy i zastępcy dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz kierownika Poradni Odwykowej w Krośnie Odrzańskim. Współzałożycielka Związku Zawodowego Psychologów w Zielonej Górze. Pełni funkcję kierownika specjalizacji z psychologii klinicznej przy Uniwersytecie SWPS Oddział Wrocław. Zajmuje się problematyką zaburzeń emocjonalnych i rozwiązywania sytuacji trudnych, traumy powypadkowej i wojennej, nadużyć wobec dzieci oraz pomocy osobom poszkodowanym w przemocy, terapii rodzin i komunikacji małżeńskiej oraz uzależnień i współuzależnień. Autorka książek „Przeminęło z Łyszkowicami „ i Przeminęło z liceum”.

.

IMG-20220603-WA0130-removebg-preview

.

.

.

.

dr n. med. Leonard Szafraniec

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. łódzkie

Specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog, superwizor psychologii klinicznej. Posiada uprawnienia do badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Biegły sądowy w zakresie psychologii klinicznej i neuropsychologii. Absolwent Uniwesrsytetu Łódzkiego. Koordynator psychologów w Szpitalu Klinicznym im. WAM w Łodzi. Wieloletni pracownik Instytutu Higieny Psychicznej Wojskowej Akademii Medycznej oraz Zakładu Rehabilitacji Medycznej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Pracownik Oddziału Neurologii Szpitala im. Jonschera w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywał na oddziałach psychiatrycznych i neurologicznych oraz oddziałach neurochirurgii. Wieloletni dydaktyk i wykładowca akademicki.

.

.

.

.

dr n. med.  Justyna Świerczyńska

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. świętokrzyskie

Specjalista psycholog kliniczny. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (doktorat). Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (certyfikat PTTPB nr 490). Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oddział w Kielcach oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej. Terapeuta integracji sensorycznej II stopnia. Absolwentka studiów podyplomowych z diagnozy i terapii neuropsychologicznej na UMCS w Lublinie, podyplomowych studiów pedagogicznych na Politechnice Lubelskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach psychiatrycznych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy: dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży, w poradniach zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży, poradni psychologiczno – pedagogicznej, w Świętokrzyskim Ośrodku Adopcyjnym w Kielcach oraz w ramach własnej praktyki psychologicznej. Zajmuje się diagnozą psychologiczną i psychoterapią dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autorka kilku artykułów naukowych z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

.

Aleksander Waś

.

.

.

mgr  Aleksander Waś

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. podlaskie

Specjalista psycholog kliniczny. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od kilkunastu lat pracuje w Klinice Neurologii i Rehabilitacji Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną pacjentów oraz wsparciem psychologicznym dla rodziców. Przez wiele lat zajmował się diagnozą psychologiczną w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Ma doświadczenie w nauczaniu psychologii. Prowadził ćwiczenia dla studentów kierunków pedagogicznych, także szkolenia z elementów psychologii dla różnych grup zawodowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

.

JoannaWięcekMika

 

 

 

mgr Joanna Więcek-Mika

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. opolskie

Specjalista psycholog kliniczny, Certyfikowany Psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Menager Ochrony Zdrowia. Wiceprzewodnicząca Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od kilkudziesięciu lat prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju i osobowości w Centrum Terapii Nerwic Moszna. W ramach PZP zajmuje się diagnozą psychologiczną, poradnictwem i psychoterapią w paradygmacie psychodynamicznym. Prowadzi zajęcia dla studentów kierunków Psychologia Kliniczna i Psychologia Społeczna na Uniwersytecie Opolskim. Pełni funkcję kierownika specjalizacji z psychologii klinicznej przy Uniwersytecie SWPS Oddział Wrocław.