Superwizja procesu diagnozy klinicznej

W odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska klinicystów oraz osób korzystających z pomocy psychologicznej, a także zgodnie ze współczesnymi standardami klinicznymi w programie kształcenia specjalizacyjnego znajduje się zapis o potrzebie superwizji klinicznej. Kompetencje w zakresie superwizora psychologii klinicznej uaktualniane są na liście psychologów klinicznych.