Pisma

06.01.2023

Uwagi Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej- woj. dolnośląskie do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

.

06.01.2023

Uwagi Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej- woj. podlaskie do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

.

06.01.2023

Uwagi Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej- woj. śląskie do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

.

11.05.2022

Petycja środowiska psychologów praktyków i naukowców w sprawie intensyfikacji prac nad ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

.

14.02.2022

Uwagi do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

.

09.02.2022

Pismo Konsultanta krajowego oraz konsultantów wojewódzkich w dziedzinie psychologii klinicznej do prezesa NFZ i Ministerstwa Zdrowia w sprawie udostępniania testów psychologicznych w dokumentacji medycznej

.

23.12.2021

Uwagi w związku z Projektem Standardu Organizacyjnego Opieki Zdrowotnej w Centrum Zdrowia Psychicznego

.

27.10.2021

Uwagi konsultantów w dziedzinie psychologii klinicznej do projektu MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień- koszyk psychiatria dziecięca

.

27.10.2021

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do projektu MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień- koszyk psychiatria dziecięca

.

26.10.2021

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. podlaskie do projektu MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień- koszyk psychiatria dziecięca

.

24.10.2021 r.

Pismo Konsultanta krajowego i konsultantów wojewódzkich dotyczace proponowanych i dyskutowanych zmian w zakresie Centrum Zdrowia Psychicznego

.

24.10.2021 r.

Pismo Konsultanta krajowego i konsultantów wojewódzkich dotyczace projektu zmian „koszykowych” w psychiatrii dzieci i młodzieży- kwestia psychologów klinicznych

.

02.04.2021 r.

Pismo Konsultanta krajowego i konsultantów wojewódzkich wspierające działania OZZP wkierunku regulacji zawodu psychologa

 

22.03.2020 r.

Pismo Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychologii Klinicznej i Konsultantów Wojewódzkich do MZ w sprawie organizacji teleporad psychologicznych w czasie pandemii

.

15.03.2020 r.

Pismo apelujące Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychologii Klinicznej w sprawie porad psychologicznych i sesji terapeutycznych w okresie pandemii SARS-Cov-2

.

14.03.2020 r.

Pismo Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychologii Klinicznej w sprawie zabezpieczenia porad psychologicznych i sesji terapeutycznych w okresie pandemii SARS-Cov-2

.

16.03.2020 r.

Pismo Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. małopolskie i Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie Psychiatrii dzieci i młodzieży- woj. małopolskie w sprawie zabezpieczenia porad psychologicznych i sesji terapeutycznych w okresie pandemii SARS-Cov-2

.

15.03.2020 r.

Pismo Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. podlaskie i Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychiatrii – woj. podlaskie w sprawie zabezpieczenia porad psychologicznych i sesji terapeutycznych w okresie pandemii SARS-Cov-2

.

15.03.2020 r.

Pismo Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. warmińsko-mazurskie w sprawie zabezpieczenia porad psychologicznych i sesji terapeutycznych w okresie pandemii SARS-Cov-2.

.

15.03.2020 r.

Pismo Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. mazowieckie w sprawie zabezpieczenia porad psychologicznych i sesji terapeutycznych w okresie pandemii SARS-Cov-2

.

13.03.2020 r.

Pismo Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie i Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychiatrii dzieci i młodzieży w sprawie zabezpieczenia porad psychologicznych i sesji terapeutycznych w okresie pandemii SARS-Cov-2

.

18.07.2019 r.

18.07.2019 r. Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. warmińsko-mazurskie do projektu MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (MZ 822)

.

18.07.2019 r.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do projektu MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (MZ 822)

.

24.06.2019 r.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie oraz współpracujących psychologów klinicznych z województwa śląskiego dotyczące problemów psychologów w szpitalnictwie psychiatrycznym dla Rzecznika Praw Pacjenta Szpitalnictwa Psychiatrycznego z województwa śląskiego- 24.06.2019 r.

.

19.02.2019 r.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do projektu MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (MZ 726)

.

25.01.2019 r.

Pismo Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozstrzygnięć konkursu na świadczenia w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień w grudniu 2018 r..

.

18.10.2018 r.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. warmińsko-mazurskie do projektu rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – psychoterapeuta kliniczny dzieci i młodzieży

.

18.10.2018 r.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do projektu rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – psychoterapeuta kliniczny dzieci i młodzieży

.

10.05.2018 r.

Uwagi Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychologii Klinicznej do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju rehabilitacja lecznicza

 

10.05.2018 r.

Uwagi przesłane przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. wielkopolskie do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju rehabilitacja lecznicza

 

10.05.2018 r.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju rehabilitacja lecznicza

.

10.04.2018 r.

Pismo Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychologii Klinicznej do Ministra Zdrowia dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień – kwiecień 2018 r.

.

10.04.2018 r.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do projektu rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień – kwiecień 2018

.

20.01.2018 r.

Stanowisko Departamentu Dialogu Społecznego przy Ministerstwie Zdrowia w sprawie współczynników wynagrodzeń – odpowiedź dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów

.

20.10.2017 r.

Pismo Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychologii Klinicznej oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów do MZ w sprawie uznawania psychologów we współczynnikach wynagrodzeń zawodów medycznych

.

20.10.2017 r.

Pismo Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychologii Klinicznej do MZ w sprawie kształcenia specjalizacyjnego

.

31.08.2017 r.

Pismo Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do Medycznych Komisji Bioetycznych na terenie województwa śląskiego (zasady użytkowania narzędzi o charakterze psychologicznym)

.

30.08.2017 r.

Pismo Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych PTPiP w sprawie użytkowania testu Stanford-Binet

.

03.12.2016 r.

Uwagi Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychologii Klinicznej oraz Konsultantów Wojewódzkich do projektu rozporządzeń Ministra Zdrowia zmieniających rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych zakresu lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji leczniczej.

.

28.11.2016 r.

Stanowisko Komisji ds. Testów Psychologicznych Komitetu Psychologii PAN w sprawie kryteriów wiarygodności wyników badań diagnostycznych

 

24.11.2016 r.

Opinia prawna wskazująca na zasadność rozumienia zawodów medycznych jako zawodów obejmujących również psychologów świadczących usługi medyczne

 

22.08.2016 r.

Uwagi Konsultanta Krajowego oraz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Psychologii Klinicznej do MZ w sprawie ogłoszonego aktu Rozporządzenia dotyczącego kryteriów wyboru ofert w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej

.

27.06.2016 r.

Pismo zespołu psychologów z Krakowa do Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

24.06.2016 r.

Propozycje regulacji w zakresie dokumentacji psychologicznej- pismo do Ministerstwa Zdrowia

.

24.06.2016 r.

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychologii Klinicznej w sprawie definiowania świadczeń psychologicznych i kwalifikacji zawodowych psychologów – pismo do NFZ

.

11.06.2016 r.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego- woj. warmińsko-mazurskie do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

 

02.06.2016 r.

Pismo Związku Zawodowego Psychologów z Centrum Psychiatrii w Katowicach w sprawie kryteriów wyboru ofert w zakresie świadczeń zdrowotnych

 

01.06.2016

Uwagi uzupełniające Konsultanta Krajowego do pisma dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia kryteriów wyboru ofert zdrowotnych

.

24.05.2016

Uwagi Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychologii Klinicznej do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

.

23.05.2016

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego- woj. śląskie do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

09.05.2016

Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia w sprawie udostępniania dokumentacji psychologicznej

.

09.05.2016

Odpowiedź Ministra Zdrowia na pismo Konsultanta Krajowego w sprawie oczekiwanych zmian w dziedzinie Psychologii Klinicznej

 

13.04.2016

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej- woj. śląskie do Mapy Potrzeb Zdrowotnych w Zakresie Lecznictwa Szpitalnego dla województwa śląskiego

 

22.01.2016

Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach ochrony zdrowia (powierzenie obowiązków specjalisty osobom bez specjalizacji)

 

15.12.2015

Pismo Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z 2013 r., dotyczące zasad udostępniania dokumentacji psychologicznej

 

09.12.2015 r.

Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie oczekiwanych zmian w dziedzinie Psychologii Klinicznej

 

30.11.2015 r.

Uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej – woj. śląskie do projektu Mapy Potrzeb Zdrowotnych w Zakresie Onkologii dla województwa śląskiego

 

26.10.2015 r.

Pismo Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychologii Klinicznej do Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego relacjonujące aktualny stan i potrzeby kształcenia specjalizacyjnego w Polsce

 

26.10.2015 r.

Uwagi Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Psychologii Klinicznej dotyczące Projektu Ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, skierowane do Ministerstwa Zdrowia

 

02.09.2015

Pismo do Marszałka Sejmu w sprawie Projektu Likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

 

31.08.2015

Sprzeciw wobec rocznego szkolenia zakończonego nadaniem tytułu Specjalisty Psychologa przez Szkołę Policealną Centrum Edukacyjne Copernicus

 

12.2014/03.2015

Pismo Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychologii Klinicznej do Podsekretarza Stanu przy Ministerstwie Zdrowia

.

16.12.2014

Uwagi do Projektu Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień z dnia 28.11.2014 r.