Sekcja Psychologii Klinicznej – Polskie Towarzystwo Psychologii Klinicznej

Przy Polskim Towarzystwie Psychologii Klinicznej powstała Sekcja Psychologii Klinicznej. Sekcja Psychologii Klinicznej między innymi opracowuje i nadzoruje proces tworzenia merytorycznych standardów dotyczących kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej, promuje  współczesną  naukową wiedzę z psychologii klinicznej, wspierając standardy  diagnostyki i terapii psychologicznej zgodnie z praktyką opartą na naukowych dowodach, udziela rekomendacji w obszarze psychologii klinicznej, w tym nadzoruje i rekomenduje szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej oraz rekomenduje  i nadzoruje szkolenie w zakresie uzyskiwania certyfikatu superwizora psychologii klinicznej. Szczegółowych informacji na temat działania sekcji udziela sekretarz SPK PTPK (dane na stronie sekcji).

V Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

W dniach 23-25 listopada 2023 r. odbędzie się V Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej. Konferencja planowana jest tym razem w Krakowie, w kontakcie bezpośrednim. Zagraniczni oraz polscy wykładowcy będą dzielić się doświadczeniami praktycznymi i badawczymi z zakresu psychologii klinicznej i oddziaływań pomocowych. Szczegóły będą się pojawiać na stronie internetowej konferencji (już wkrótce) oraz profilu FB.

Dofinansowanie szkolenia specjalizacyjnego- województwo lubuskie

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom szkoleń podyplomowych. Stypendia adresowane są do psychologów lub absolwentów dziedzin pokrewnych, którzy podejmują szkolenia podyplomowe z psychologii klinicznej, psychoterapii dzieci i młodzieży lub psychoterapii. Warunkiem otrzymania wsparcia jest deklaracja związania swojej zawodowej przyszłości z regionem lubuskim. Nabór wniosków trwa do 31.10.2022 r. (szczegóły- kliknij w link).

 

Nowy nabór na kształcenie specjalizacyjne

Zimą b.r. planowane jest ogłoszenie naboru na 31 miejsc szkoleniowych w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej (odpłatnej) w województwie małopolskim. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W okresie wiosna- lato 2023 planowany jest nabór na kształcenie specjalizacyjne w województwie śląskim (edycja od jesieni 2023).

Zespół parlamentarny ds psychologii klinicznej

W dniu 23 sierpnia 2022 roku przy Ministerstwie Zdrowia została powołany zespół do wypracowania rozwiązań systemowych, dotyczących psychologów klinicznych w opiece psychiatrycznej. Zadaniem Zespołu jest zidentyfikowanie nowych zadań, kompetencji i ról psychologów klinicznych w systemie zdrowotnej opieki psychiatrycznej i zaproponowanie koniecznych zmian legislacyjnych w tym zakresie oraz zaproponowanie zmian w programie specjalizacyjnym w psychologii klinicznej. W skład zespołu m.in. wchodzą prof UJ, dr hab. Bernadetta Izydorczyk- konsultant krajowy z psychologii klinicznej oraz prof UG, dr hab. Małgorzata Lipowska- konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej – województwo pomorskie.