Aktualności z województw

W zakładce pisma i w zakładkach poszczególnych województw znajdują się pisma kierowane przez konsultantów do organów decyzyjnych o charakterze opinii, wniosków i stanowisk w zakresie klinicznej opieki psychologicznej nad pacjentem/ klientem.

Wszystkich chętnych do wpisu na listę psychologów klinicznych zachęcamy do kontaktu z konsultantami wojewódzkimi. Lista organizowana z potrzeby zebrania rzetelnych danych w tym zakresie. Stanowi rzetelne źródło informacji dla świadczeniodawców i świadczeniobiorców. 

Konferencja psychoterapeutyczna „Obce niepomyślane”- woj. dolnośląskie

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów oraz Wrocławska Filia Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zaprasza na V Wrocławską Konferencję pod tytułem: „Obce niepomyślane”, która odbędzie się w dniach 13 kwietnia 2019 roku. Szczegółowe informacje na stronie: http://psychoterapia-wroclaw.org/v-wroclawska-konferencja/

Serdecznie zapraszamy!