Regulacje prawne dotyczące specjalizacji – aktualności

W dniu 24.02.2017 r. został uchwalony w Sejmie RP Rządowy projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Projekt został przekazany do Senatu oraz Prezydenta. Informacje od dalszych pracach nad projektem znajdują się na stronie Sejmu RP. W dniu 02.03.2017 r. ukazał się Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Został on przekazany do konsultacji publicznych. Informacje na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Opieka perinatalna- pomoc psychologiczna

Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej, w imieniu własnym oraz Konsultantów i Wojewódzkich złożył w grudniu 2016 r. pisemne uwagi i propozycje do organizacji opieki perinatalnej. Uwagi zostały również przesłane do NFZ po spotkaniu w sprawie realizacji zapisów ustawy „Za życiem”, które odbyło się w listopadzie 2016 r., między innymi z udziałem Konsultant Wojewódzkiej w dziedzinie Psychologii Klinicznej z terenu województwa mazowieckiego. Propozycje zostały sformułowane w województwie mazowieckim i śląskim we współpracy z psychologami zajmującymi się opieką onkologiczną, perinatalną i hospicyjną.

Ustawa o specjalizacjach w ochronie zdrowia

Akt wykonawczy do nowej ustawy, umieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 24.11.2016 r., wskazuje na 01.03.2017 r. jako planowany dzień obowiązywania nowej ustawy. Przewiduje on możliwość składania dokumentów do egzaminu do dnia 31.03.2017 r. oraz egzamin specjalizacyjny w okresie czerwiec-lipiec 2017 r. Po wejściu nowej ustawy oraz przepisów wykonawczych będą możliwe również rekrutacje na kształcenie specjalizacyjne w nowych edycjach.