Porady i sesje w opiece psychiatrycznej oraz leczenia uzależnień

W obliczu aktualnej sytuacji kryzysowej, mając na uwadze wszelkie zabezpieczenia prewencyjne, a jednocześnie pilną potrzebę zabezpieczenia ciagłości leczenia terapeutycznego oraz dostępu do finansowanych świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i psychiatrycznych, Konsultant krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej oraz Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej- woj. śląskie z Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży- woj. śląskie, Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej- woj. małopolskie z Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży- woj. małopolskie, Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej- woj. warmińsko- mazurskie, Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej – woj. mazowieckie oraz Konsultant wojewódzkie w dziedzinie Psychologii klinicznej- woj. podlaskie wraz z Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii- woj. podlaskie, skierowali w tej sprawie pisma do Ministerstwa Zdrowia oraz oddziałów NFZ. Scany pism w załączeniu (Pismo od konsultantów wojewódzkich- woj. śląskie, Pismo od konsultantów wojewódzkich- woj. małopolskie, Pismo od konsultantów wojewódzkich- woj. mazowieckie, Pismo od konsultanta wojewódzkiego- woj. warmińsko- mazurskiePismo od konsultantów wojewódzkich- woj. podlaskie oraz Pismo od konsultanta krajowego).

Egzamin Psychologia Kliniczna- sesja wiosenna 2020 r.

Informujemy, że egzamin specjalizacyjny w zakresie Psychologii klinicznej odbędzie się 18.05.2020 r. w Łodzi. Ze względu na dużą liczbę specjalizantów Konsultant krajowy zawnioskował do CEM o umożliwienie realizacji egzaminów ustnych w sesji wiosennej 2020 r. w trzech ośrodkach: Łodzi, Krakowie oraz Gdańsku. Informacje w tym zakresie będą przekazywane na bieżąco. Serdecznie zapraszamy specjalizantów do śledzenia aktualności w zakładce specjalizacja.

Specjalizacja z psychologii klinicznej- nowe edycje

W dniach 15.11.2019 r.-15.12.2019 r., po akceptacji przez określone urzędy wojewódzkie, rozpocznie się kolejny nabór na specjalizację z psychologii klinicznej przez system SMK. Nowe edycje szkoleń planowane są w województwie małopolskim (Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie), mazowieckim (APS, Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), dolnośląskim (Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu im. Piastów Śląskich we Wrocławiu), śląskim (Pracownia Psychologii Klinicznej SK nr 1 w Zabrzu), wielkopolskim (Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM), łódzkim (Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi). W ramach ścieżki subspecjalizacyjnej psychologia kliniczna dzieci i młodzieży planowane szkolenia są przewidywane w wybranych placówkach jako możliwe do dofinansowania w ramach środków unijnych. Szczegóły w zakładkach poszczególnych województw lub bezpośrednio u konsultantów wojewódzkich w dziedzinie psychologii klinicznej.

Specjalizacja z psychoterapii dzieci i młodzieży

W dniach 15.11-15.12.2019 r., po akceptacji przez określone urzędy wojewódzkie, przez system SMK odbędzie się rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne w psychoterapii dzieci i młodzieży. Jednostki akredytacyjne, które otrzymały akredytację na szkolenie to Wrocławski Instytut Psychoterapii (woj. dolnośląskie), Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, Oddział Psychiatryczny dla Dzieci w Łodzi, Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych , Dzieci i Młodzieży Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Centrum CBT EDU w Warszawie, Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu oraz Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Planowane szkolenia w wybranych placówkach są przewidywane jako możliwe do sfinansowania (w znacznej części) ze środków unijnych. Szczegóły będą się pojawiać na stronach internetowych wskazanych wyżej ośrodków.

Egzamin specjalizacyjny- Psychologia kliniczna od sesji jesienno-zimowej 2019 r.

Od sesji jesienno- zimowej 2019 r. zmienia się formuła egzaminu praktycznego z psychologii klinicznej. Specjalizant będzie w części praktycznej egzaminu losował przypadek w zakresie swojej subspecjalizacji, przygotowany wcześniej przez komisję egzaminacyjną. Specjalizanci będą opracowywać przypadek na miejscu. Dodatkowo specjalizanci proszeni są o przywiezienie na egzamin studium przypadku (jeden egzemplarz podpisany przez kierownika specjalizacji), stanowiącego formę rozliczenia i zaliczenia kształcenia specjalizacyjnego. Komisja rozpatrzy studium przypadku w trakcie egzaminu specjalizacyjnego. W okresie przejściowym (czas do najbliższej sesji egzaminacyjnej) studia przypadku, które zostaną przesłane przez Urzędy Wojewódzkie będą zbierane przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychologii Klinicznej.
Zmiana wynika z kwestii logistyczno- ustawowych (RODO, system SMK, brak regulacji prawnych dotyczących zbierania, przesyłania oraz przechowywania studium przypadku do części praktycznej egzaminu specjalizacyjnego).

Rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej -Warszawa

W dniach od 1 czerwca do 30 czerwca 2019 roku planowane jest postępowanie kwalifikacyjne  na 38 miejsc szkoleniowych  w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej. Kształcenie specjalizacyjne będzie realizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji  należy złożyć w terminie  od 30.04.2019 do 31.05.2019  za pomocą systemu SMK.