Nabór na Szkolenie Specjalizacyjne Uzupełniające – Warszawa

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie uruchomiła nabór na II – semestralne studia podyplomowe w zakresie: Neuropsychologia kliniczna, Psychologia kliniczna chorób somatycznych, Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych.

Programy studiów podyplomowych będą zgodne z Programem specjalizacji w psychologii klinicznej – Programem uzupełniającym dla osób posiadających I stopień specjalizacji w psychologii klinicznej Warszawa 2009.

Czas trwania studiów: 1.10.2017 – 30.09.2018. Zapraszamy zainteresowanych do rejestracji (link).

 

Egzamin ze Specjalizacji z Psychologii Klinicznej – aktualności

Informujemy, że egzamin specjalizacyjny w dziedzinie Psychologii klinicznej odbędzie się w dniach 28-29.06.2017 r., na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej (Instytut Psychologii Stosowanej) w Krakowie. Egzamin pisemny odbędzie się w godzinach porannych 28.06.2017 r., a egzamin ustny będzie odbywał się w dniach 28-29.06.2017 r. O dokładnych godzinach egzaminu poinformuje szczegółowo CEM w odrębnej korespondencji do osób przystępujących do egzaminu.

Spotkanie kliniczne dla psychologów w Olsztynie

W dniu 25.05.2017 r. odbędzie się kolejne spotkanie kliniczne dla psychologów i lekarzy organizowane przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej oraz Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie. Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać mailem Konsultantowi Wojewódzkiemu w dziedzinie Psychologii Klinicznej z terenu województwa warmińsko- mazurskiego. Szczegóły w zaproszeniu.

Rozporządzenia do Ustawy o Specjalizacjach

W dniu 30.03.2017 r. Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinie Psychologii Klinicznej uczestniczyli w spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia, na którym omawiano i dyskutowano praktyczne aspekty wdrożenia nowej ustawy o specjalizacjach w ochronie zdrowia. W dniu 04.04.2017 r. odbyła się Konferencja uzgodnieniowa do projektu rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. W spotkaniu uczestniczył m.in. Pan Sławomir Makowski- założyciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów. Dyskutowano w nim uwagi zgłoszone przez Konsultantów. Odniesienie wnioskodawcy do uwag ukaże się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Specjalizacja w dziedzinie Psychologii Klinicznej – aktualności

W dniu 22 marca 2017 r. wchodzi w życie nowa ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (podpisana przez Prezydenta w dniu 21.03.2017 r.). Od dnia 22.03.2017 r. będzie możliwe składanie dokumentów na egzamin specjalizacyjny w sesji wiosenno- letniej. Nowa ustawa przewiduje możliwość składania dokumentów do egzaminu do dnia 31.03.2017 r. oraz egzamin specjalizacyjny w okresie czerwiec-lipiec 2017 r. Do rejestracji na egzamin konieczne jest założenie konta w systemie ePUAP oraz SMK. Czynności uwierzytelniających konto w SMK dokonuje wojewoda. Komplet dokumentów (m.in. kserokopię dyplomu ukończenia studiów potwierdzoną notarialnie lub przez uczelnię, kartę specjalizacyjną, studium przypadku, pracę poglądową lub oryginalną, zaświadczenia o samokształceniu, zaświadczenie o zaliczeniu egzaminu z języka obcego itp.) należy składać we właściwym Urzędzie Wojewódzkim.