V Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

W dniach 23-25 listopada 2023 r. odbędzie się V Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej. Konferencja planowana jest tym razem w Krakowie, w kontakcie bezpośrednim. Zagraniczni oraz polscy wykładowcy będą dzielić się doświadczeniami praktycznymi i badawczymi z zakresu psychologii klinicznej i oddziaływań pomocowych. Szczegóły będą się pojawiać na stronie internetowej konferencji (już wkrótce) oraz profilu FB.

Dofinansowanie szkolenia specjalizacyjnego- województwo lubuskie

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom szkoleń podyplomowych. Stypendia adresowane są do psychologów lub absolwentów dziedzin pokrewnych, którzy podejmują szkolenia podyplomowe z psychologii klinicznej, psychoterapii dzieci i młodzieży lub psychoterapii. Warunkiem otrzymania wsparcia jest deklaracja związania swojej zawodowej przyszłości z regionem lubuskim. Nabór wniosków trwa do 31.10.2022 r. (szczegóły- kliknij w link).

 

Nowy nabór na kształcenie specjalizacyjne

Zimą b.r. planowane jest ogłoszenie naboru na 31 miejsc szkoleniowych w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej (odpłatnej) w województwie małopolskim. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W okresie wiosna- lato 2023 planowany jest nabór na kształcenie specjalizacyjne w województwie śląskim (edycja od jesieni 2023).

Zespół parlamentarny ds psychologii klinicznej

W dniu 23 sierpnia 2022 roku przy Ministerstwie Zdrowia została powołany zespół do wypracowania rozwiązań systemowych, dotyczących psychologów klinicznych w opiece psychiatrycznej. Zadaniem Zespołu jest zidentyfikowanie nowych zadań, kompetencji i ról psychologów klinicznych w systemie zdrowotnej opieki psychiatrycznej i zaproponowanie koniecznych zmian legislacyjnych w tym zakresie oraz zaproponowanie zmian w programie specjalizacyjnym w psychologii klinicznej. W skład zespołu m.in. wchodzą prof UJ, dr hab. Bernadetta Izydorczyk- konsultant krajowy z psychologii klinicznej oraz prof UG, dr hab. Małgorzata Lipowska- konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej – województwo pomorskie.

Narzędzia do diagnozy psychologicznej polsko-ukraińskie

Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku we współpracy z konsultantami krajowym oraz wojewódzkimi opracowała kwestionariusz wywiadu służący do analizy rozwoju oraz aktualnych trudności dzieci i młodzieży w języku ukraińskim, a zarazem polskim. Kwestionariusz można bezpłatnie pobrać tutaj. Jednocześnie w dyspozycji każdego Konsultanta wojewódzkiego i Konsultanta krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej znajduje się jeden pakiet narzędzi niezależnych językowo i ukraińskojęzycznych, przeznaczonych w pierwszej kolejności do diagnozy dzieci uchodzących z Ukrainy w okresie wojny i obejmowanych pomocą diagnostyczną oraz psychologiczną w poszczególnych województwach. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają konsultanci wojewódzcy w dziedzinie psychologii klinicznej w określonych województwach.

Pomoc psychologiczna- Ukraina- lista miejsc

Lista zweryfikowanych miejsc, które udzielają lub będą udzielać pomocy psychologicznej dla osób wymagających wsparcia i pomocy psychologicznej, przyjeżdżających z Ukrainy, a także rodzin, których bliscy walczą  teraz na froncie wojennym znajduje się pod linkiem- pomocpsychologiczna#ukraina. Dokument jest co kilka dni aktualizowany.

Konsultanci pozostają w kontakcie z urzędami wojewódzkimi oraz urzędami marszałkowskimi. W ich zasobach są bazy indywidualnych psychologów, które zgłosiły się przez formularze OZZP i bezpośrednio do konsultantów. Zasoby te są udostępniane przez konsultantów zgodnie z miejscem i rodzajem oferowanych świadczeń.