Rekrutacja na kształcenie specjalizacyjne w Gdańsku – wiosna 2019 r.

Zakład Psychologii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, będzie uruchamiał nabór na specjalizację w dziedzinie psychologia kliniczna. Przewidywana liczba wolnych miejsc szkoleniowych w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzanym w dniach od 1 do 30 czerwca 2019 r. wynosi 26. Informacje na temat dokładnej liczby wolnych miejsc szkoleniowych zostaną umieszczone na stronie jednostki w terminie 2 miesięcy przed terminem postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie kwalifikacyjne odbywać się będzie za pomocą systemu teleinformatycznego Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dostępnego pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl/. Aby wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym do rozpoczęcia specjalizacji należy zarejestrować się w SMK i założyć konto. Szczegóły na stronie Zakładu.

Seminarium Neuropsychologiczne Mózg Aktywny – Ścinawa 13 kwiecień 2019 r.

Zapraszam Państwa na XII. Seminarium Neuropsychologiczne pt. „Mózg aktywny”, organizowane przez Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie, we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym roku zaproszenie przyjęli badacze układu nerwowego i psycholodzy praktycy zajmujący się związkiem: Mózg – Zachowanie z perspektywy neuronauki i z perspektywy klinicznej (szczegółowy program).

Seminarium odbędzie się w Ścinawie (Pałacyk – Dom Pracy Twórczej), w dniu 13 kwietnia 2019 roku. Serdecznie zapraszamy!

Ankieta dotycząca nowej ustawy o zawodzie psychologa

Ogólnopolski Zawiązek Zawodowy Psychologów (OZZP), jako strona zaproszona przez Ministerstwo do konsultacji społecznych w sprawie nowej ustawy o zawodzie psychologa, opracował ankietę, w której pyta środowisko psychologów o jego oczekiwania i potrzeby związane z treścią nowej Ustawy. Anonimowa ankieta on – line skierowana jest do wszystkich psychologów bez względu na specjalność i to czy aktualnie są aktywni zawodowo. Raport z badań trafi, za pośrednictwem OZZP, do MRPiPS jako opinia wyrażona w ramach konsultacji społecznych, będzie także publikowany na stronie OZZP oraz w mediach społecznościowych. Link do ankiety znajduje się tutajDane zbierane do 30 czerwca 2019 roku. Zapraszamy do wypełnienia ankiety!

Spotkanie psychologów klinicznych- województwo warmińsko-mazurskie

Najbliższe spotkanie kliniczne odbędzie się 19.01.2019 r. w godzinach 11.00-13.00. W pierwszej części będą omawiane sprawy bieżące. W drugiej Pani Marta Ustach, specjalista psycholog kliniczny, będzie miała wystąpienie pt: Polietiologiczny model chorób somatycznych-studium przypadku”. Wstępnie miejsce spotkanie to ul. Mickiewicza 4 lok. 217.

Obowiązują zgłoszenia- liczba osób wpłynie na decyzje szczegółowe o miejscu spotkania. Zapraszamy!

Konferencja psychoterapeutyczna „Obce niepomyślane”- woj. dolnośląskie

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów oraz Wrocławska Filia Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zaprasza na V Wrocławską Konferencję pod tytułem: „Obce niepomyślane”, która odbędzie się w dniach 13 kwietnia 2019 roku. Szczegółowe informacje na stronie: http://psychoterapia-wroclaw.org/v-wroclawska-konferencja/

Serdecznie zapraszamy!

Rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne w województwie pomorskim

W dniach od 15 listopada 2018 do 15 grudnia 2018 Pomorski Urząd Wojewódzki prowadzić będzie nabór na 30 miejsc na specjalizację w psychologii klinicznej. Kształcenie specjalizacyjne będzie realizowane przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Instytut przewiduje prowadzenie kształcenia w ramach wszystkich czterech ścieżek kształcenia specjalizacyjnego. Nie przewiduje kształcenia uzupełniającego dla osób z pierwszym stopniem specjalizacji.

Rekrutacja będzie możliwa przez system SMK (https://smk.ezdrowie.gov.pl/). Szczegóły na stronie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zapraszamy!