Rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej w województwie śląskim

W dniu 30.04.2018 r. została uruchomiona rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej na terenie województwa śląskiego. Rekrutacja będzie możliwa do końca maja b.r. Jest ona możliwa przez system SMK (https://smk.ezdrowie.gov.pl/). Rekrutacja jest możliwa do jednego z dwóch ośrodków szkolących –Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu (25 miejsc szkoleniowych) oraz Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Katowicach (74 miejsca szkoleniowe). W celu rekrutacji należy założyć konto w systemie SMK, wypełnić wniosek o modyfikację uprawnień (grupa inny pracownik medyczny/ użytkownik), a następnie wydrukowany wniosek uwierzytelnić w Urzędzie Wojewódzkim (niezbędne jest dostarczenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów i oryginał do wglądu). Po uwierzytelnieniu możliwe jest złożenie w systemie SMK wniosku na specjalizację.

Nowy Program Specjalizacji

Szanowni Państwo, pragniemy przekazać, że dostępny jest nowy program specjalizacji w zakładce: Specjalizacja. Program został opracowany przez Konsultanta Krajowego oraz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Psychologii Klinicznej. Nadzór merytoryczny nad opracowywaniem programu pełnił zespół ekspertów. Program będzie obowiązywał w nowych edycjach szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej.

Spotkanie Specjalizantów w województwie warmińsko-mazurskim

W dniu 16.03.2018 (piątek) w godzinach 13.30-14.30 odbędzie się spotkanie Specjalizantów realizujących swoje szkolenie w WZLP w Olsztynie i Kierowników specjalizacji. Spotkanie odbędzie się w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie (sala konferencyjna). Udział w spotkaniu wieźmie również Pani Grażyna Struch – pracownik Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego. 

Celem spotkania jest omówienie wymagań formalnych i merytorycznych związanych z przygotowaniami do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej. Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie psychiatrów i psychologów klinicznych z województwa śląskiego

W dniu 20.03.2018 r., w godzinach 9.00-13.15, odbędzie się spotkanie otwarte o charakterze konferencyjnym dla psychiatrów i psychologów klinicznych z terenu województwa śląskiego. Spotkanie odbędzie się w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szczegółowy plan wydarzenia pod linkiem. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych wymagana jest jednak rejestracja na wydarzenie.  Serdecznie zapraszam!

Diagnoza intelektu u dzieci – Zalecenia Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Psychologii Klinicznej

W związku z pytaniami płynącymi ze środowiska psychologów dziecięcych na temat standardów diagnozy  intelektu u dzieci, zamieszczamy zalecenia Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich, pracujących z dziećmi i młodzieżą, w tej sprawie (zalecenia).

Zalecenia odnoszą się do informacji, opublikowanych w ulotce Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w sprawie stosowania testu WISC-R (ulotka).

Komentarz Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do wskazanych zaleceń znajduje się pod linkiem.

Skala Depresji Becka- standardy

W związku z zapytaniami kierowanymi przez środowisko psychologów i  lekarzy, przedstawiamy poniżej stanowisko Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w kwestii stosowania Skali Depresji Becka.

„Jedyną legalną wersją skali BDI-II w Polsce jest ta, którą właśnie normalizuje Pracownia Testów Psychologicznych PTP. Oznacza to, że wszystkie inne wersje (w tym wersja BDI), czy tłumaczenia (gdziekolwiek dostępne) są NIELEGALNE.”

Ostatnie pożegnanie dr Mariana Ciesielskiego

Z wielkim żalem informujemy, że zmarł dr Marian Ciesielski, Przewodniczący Komisji Nauk Psychologicznych PAN o/ Katowice. W przeszłości dr Marian Ciesielski pełnił funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej na terenie województwa śląskiego. Przez wiele lat aktywnie angażował się w proces kształcenia specjalizacyjnego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 06.10.2017 o godz. 11.00, w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach (ul. Graniczna).