Egzamin ustny w zakresie psychologii klinicznej -aktualności

Informujemy, że specjalizacyjny egzamin praktyczny z psychologii klinicznej, dla osób, które zdały egzamin teoretyczny w dniu 09 września 2020 r., odbędzie się w dniach 23 i 24 września 2020 r. Egzamin odbędzie się w dwóch ośrodkach: Uniwersytecie Gdańskim oraz Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Szczegółowe informacje zostaną rozesłane przez Centrum Egzaminów Medycznych. Przypominamy o potrzebie pojawienia się na egzaminie z kopią lub oryginałem studium przypadku, stanowiącego formę zaliczenia kształcenia specjalizacyjnego i podpisanego przez kierownika specjalizacji.

Egzamin specjalizacyjny w zakresie psychologii klinicznej- kwestie merytoryczne

W nawiązaniu do pytań od specjalizantów z różnych regionów Polski pragniemy przekazać poniżej Państwu informację na temat zasad przygotowywania pisemnego egzaminu teoretycznego w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej.

Zgodnie z ustawą o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testowej, gdy liczba zdających egzamin wynosi co najmniej 30 osób. Egzamin testowy składa się ze 120 pytań testowych, z pięcioma wariantami odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Pytania do egzaminu testowego układane są oddzielnie na każdą sesję egzaminacyjną przez ekspertów z całego kraju, mających doświadczenie kliniczne i dydaktyczne (także w roli kadry kształcącej w szkoleniach z zakresu specjalizacji z psychologii klinicznej). Pytania układane są z literatury wskazanej jako obowiązkowa i wywieszanej na stronie Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) przed kolejnymi sesjami egzaminacyjnymi. Każde z pytań podlega weryfikacji w CEM, w oparciu o pisemne uzasadnienie, w którym znajduje się informacja na temat zakresu stron w pozycji z literatury obowiązkowej, gdzie można znaleźć prawidłową odpowiedź. Pozostałe informacje dotyczące organizacji egzaminu znajdują się w ustawie o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, a także w zakładce specjalizacja. Pomocą i informacją służą także Konsultanci wojewódzcy z psychologii klinicznej, kierownicy ośrodków szkolących oraz kierownicy specjalizacji.

Zachęcamy Państwa do korzystania z informacji pochodzących z rzetelnych źródeł oraz uważnego planowania procesu kształcenia specjalizacyjnego i przemyślanych przygotowań do egzaminu specjalizacyjnego. 

Konsultant krajowy i konsultanci wojewódzcy w dziedzinie psychologii klinicznej.

Nowy termin egzaminu ze specjalizacji – sesja wiosenna 2020

Informujemy, że przesunięty egzamin specjalizacyjny w zakresie Psychologii klinicznej odbędzie się 09.09.2020 r. w Łodzi. Ze względu na dużą liczbę specjalizantów oraz sytuację epidemiologiczną egzaminy ustne odbędą się w kilku ośrodkach w kraju. Terminy oraz miejsca egzaminów ustnych zostaną podane po egzaminie pisemnym. Serdecznie zapraszamy specjalizantów do śledzenia aktualności w zakładce specjalizacja.

Wznowienie egzaminów specjalizacyjnych

Decyzją Ministra Zdrowia od 1 września 2020 zostanie wznowiona sesja wiosenna egzaminów specjalizacyjnych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Sesja został wydłużona do 31 października 2020 r. Nowy termin egzaminu zostanie wskazany przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Wnioski na egzamin w sesji jesienno- zimowej można składać do 31 lipca 2020 r. 

Postępowanie rekrutacyjne na specjalizację z psychologii klinicznej oraz psychoterapii dzieci i młodzieży finansowanych z projektu POWER

W okresie 30.04.2020-31.05.2020 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca (przez system SMK) na:

– szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej (subspecjalizacja psychologia kliniczna dzieci i młodzieży) przy CSK nr 1 w Zabrzu- 5 miejsc,

– szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie- 4 miejsca,

– szkolenie specjalizacyjne z  psychoterapii dzieci i młodzieży przy UKSW w Warszawie- 15 miejsc (podejście poznawczo- behawioralne lub podejście systemowe),

– szkolenie specjalizacyjne z  psychoterapii dzieci i młodzieży przy Centrum Pediatrii w Sosnowcu- 2 miejsca (podejście integracyjne),

– szkolenie specjalizacyjne z psychoterapii dzieci i młodzieży przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie- 3 miejsca.

Szkolenia będą dofinansowane w ramach projektu unijnego POWER. Dofinansowanie jest uwarunkowane spełnieniem określonych warunków. Kształcenie specjalizacyjne odbywa się zgodnie z regulacjami dotyczącymi specjalizacji w ochronie zdrowia. Szczegóły u Konsultantów wojewódzkich w dziedzinie psychologii klinicznej.

Nabór na nową edycję szkolenia specjalizacyjnego w psychologii klinicznej- woj. łódzkie

W okresie 30.04.2020-31.05.2020 r. odbędzie się rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne w psychologii klinicznej- nowa edycja w CSK UM w Łodzi. Szkolenie jest pokrywane przez specjalizanta. Nabór odbędzie się poprzez system SMK. Szczegóły na stronie jednostkiKształcenie specjalizacyjne odbywa się zgodnie z regulacjami dotyczącymi specjalizacji w ochronie zdrowia.