Tele-porady psychologiczne jako forma pomocy dla chorującyh w okresie pandemii

W związku z angażowaniem się psychologów klinicznych w pomoc psychologiczną osobom bezpośrednio i pośrednio dotkniętym chorobą COVID-19 w okresie pandemii Konsultant Krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej, w imieniu własnym oraz części Konsultantów wojewódzkich w dziedzinie psychologii klinicznej, wystosował pismo do Ministerstwa Zdrowia w sprawie organizacji tele- porad psychologicznych w obecnym czasie (skierowania). Pismo w załączeniu.

Pomoc psychologów klinicznych w okresie pandemii

W wielu regionach kraju, poza realizacją tele- porad i e- sesji finansowanych przez NFZ dla pacjentów, psycholodzy kliniczni oraz specjalizanci z psychologii klinicznej podjęli wolontariackie działania, których celem jest profesjonalna pomoc psychologiczna zarówno pracownikom ochrony zdrowia leczącym pacjentów zarażonych koronawirusem, jak i dzieciom, młodzieży oraz dorosłym, których bliscy chorują. Część tych działań jest koordynowana i wspierana przez Konsultantów psychologii klinicznej i wojewodów. Są to cenne i dobrowolne inicjatywy, a ich celem jest wzajemna pomoc i wsparcie psychologiczne tym, którzy tego potrzebują. Szczegółowe informacje w tym względzie uzyskać można w Urzędach Wojewódzkich oraz u poszczególnych Konsultantów wojewódzkich w dziedzinie psychologii klinicznej. Ufamy, że część pomocowych działań będzie możliwa w ramach tele- porad, realizowanych w ośrodkach mających kontrakt z NFZ. Konsultanci cały czas podejmują wysiłki ukierunkowane na wdrożenie tych działań. 

Apel o sfinansowanie tele- porad psychologicznych w ramach NFZ

W odpowiedzi na komunikat NFZ o sfinansowaniu teleporad psychiatrycznych zostało wystosowane kolejne stanowisko i pismo prof. Izydorczyk do MZ o możliwość sfinansowania teleporad psychologicznych i e-sesji terapeutycznych (scan pisma). Stanowisko wsparli Konsultanci Krajowi z psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii dzieci i młodzieży, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Pełnomocnicy MZ ds reformy psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychiatrii.

Koronawirus – rekomendacje Konsultantów w dziedzinie Psychologii Klinicznej

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową, związaną z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 oraz szeregiem podejmowanych działań prewencyjnych, pragniemy zwrócić uwagę na rosnące potrzeby w zakresie prewencji w obszarze zdrowia psychicznego, wsparcia i zapewnienia kontynuacji klinicznych oddziaływań pomocowych w zakresie zdrowia psychicznego (psychiatrycznego, psychologicznego i psychoterapeutycznego).

Kryzys w którym wszyscy się znaleźliśmy jest wydarzeniem wyjątkowym, stresowym, budzącym różne reakcje i emocje, a nierzadko i objawy. Wiele osób poszukuje pomocy w zakresie zdrowia psychicznego z powodu pojawiających się objawów psychopatologicznych, stanowiących odpowiedź na obecną sytuację kryzysową. Względy bezpieczeństwa wymagają od psychologów siły, wytrwałości, rozwagi i szukania różnych rozwiązań pozwalających na realizację zadań wynikających z odpowiedzialności zawodowej. Wszystkie bieżące informacje o koronawirusie publikowane są na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus

Rekomendujemy realizację swoich zadań zawodowych, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, dbałości o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, z wykorzystaniem możliwych w danym momencie form kontaktu oraz środków komunikacji, a także odpowiedzialności za pacjentów i siebie.

Konsultanci są dostępni dla Państwa pod mailem i numerami kontaktowymi.

Konsultant Krajowy i Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinie Psychologii Klinicznej

Porady i sesje w opiece psychiatrycznej oraz leczenia uzależnień

W obliczu aktualnej sytuacji kryzysowej, mając na uwadze wszelkie zabezpieczenia prewencyjne, a jednocześnie pilną potrzebę zabezpieczenia ciagłości leczenia terapeutycznego oraz dostępu do finansowanych świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i psychiatrycznych, Konsultant krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej oraz Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej- woj. śląskie z Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży- woj. śląskie, Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej- woj. małopolskie z Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży- woj. małopolskie, Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej- woj. warmińsko- mazurskie, Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej – woj. mazowieckie oraz Konsultant wojewódzkie w dziedzinie Psychologii klinicznej- woj. podlaskie wraz z Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii- woj. podlaskie, skierowali w tej sprawie pisma do Ministerstwa Zdrowia oraz oddziałów NFZ. Scany pism w załączeniu (Pismo od konsultantów wojewódzkich- woj. śląskie, Pismo od konsultantów wojewódzkich- woj. małopolskie, Pismo od konsultantów wojewódzkich- woj. mazowieckie, Pismo od konsultanta wojewódzkiego- woj. warmińsko- mazurskiePismo od konsultantów wojewódzkich- woj. podlaskie oraz Pismo od konsultanta krajowego).

Egzamin Psychologia Kliniczna- sesja wiosenna 2020 r.

Informujemy, że egzamin specjalizacyjny w zakresie Psychologii klinicznej odbędzie się 18.05.2020 r. w Łodzi. Ze względu na dużą liczbę specjalizantów Konsultant krajowy zawnioskował do CEM o umożliwienie realizacji egzaminów ustnych w sesji wiosennej 2020 r. w trzech ośrodkach: Łodzi, Krakowie oraz Gdańsku. Informacje w tym zakresie będą przekazywane na bieżąco. Serdecznie zapraszamy specjalizantów do śledzenia aktualności w zakładce specjalizacja.

Specjalizacja z psychologii klinicznej- nowe edycje

W dniach 15.11.2019 r.-15.12.2019 r., po akceptacji przez określone urzędy wojewódzkie, rozpocznie się kolejny nabór na specjalizację z psychologii klinicznej przez system SMK. Nowe edycje szkoleń planowane są w województwie małopolskim (Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie), mazowieckim (APS, Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), dolnośląskim (Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu im. Piastów Śląskich we Wrocławiu), śląskim (Pracownia Psychologii Klinicznej SK nr 1 w Zabrzu), wielkopolskim (Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM), łódzkim (Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi). W ramach ścieżki subspecjalizacyjnej psychologia kliniczna dzieci i młodzieży planowane szkolenia są przewidywane w wybranych placówkach jako możliwe do dofinansowania w ramach środków unijnych. Szczegóły w zakładkach poszczególnych województw lub bezpośrednio u konsultantów wojewódzkich w dziedzinie psychologii klinicznej.