Aktualności z województw

W zakładce pisma i w zakładkach poszczególnych województw znajdują się pisma kierowane przez konsultantów do organów decyzyjnych o charakterze opinii, wniosków i stanowisk w zakresie klinicznej opieki psychologicznej nad pacjentem/ klientem.

Wszystkich chętnych do wpisu na listę psychologów klinicznych zachęcamy do kontaktu z konsultantami wojewódzkimi. Lista organizowana z potrzeby zebrania rzetelnych danych w tym zakresie. Stanowi rzetelne źródło informacji dla świadczeniodawców i świadczeniobiorców. 

Stanowisko konsultantów z psychologii klinicznej w sprawie świadczeń psychologicznych w CZP

Konsultant krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej oraz konsultanci wojewódzcy w dziedzinie psychologii klinicznej wyrazili swoje stanowisko wobec proponowanych założeń standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w Centrum Zdrowia Psychicznego. Pismo skierowane do Kierownika Biura ds Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego po kliknięciu w link i w zakładce Pisma.

Aktualności dotyczące CZP można śledzić na stronie poświęconej idei sieci Centrum Zdrowia Psychicznego w Polsce.

Projekt nowelizacji rozporządzenia „koszykowego” w psychiatrii dziecięcej – konsultacje publiczne

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 13 października 2021 r. ukazał się Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Zgłaszanie stanowisk w ramach konsultacji publicznych jest możliwe do 14 dni od daty otrzymania zaproszeń do konsultacji/publikacji. Link do projektu.

Konsultanci z psychologii klinicznej przygotowali zestawienie uwag w zakresie projektu (zobacz). Jednocześnie zostało wysłane pismo do MZ i NFZ, ze stanowiskiem konsultantów w kwestii wymogu specjalistów psychologów klinicznych i psychologów w trakcie specjalizacji w świadczeniach psychiatrycznych, proponowanych dzieciom i młodzieży (link do pisma).

IV Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej 21-23 październik 2021

Zapraszamy do udziału w IV Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej „Psychologia kliniczna w teorii i praktyce
oddziaływań psychologicznych”.
Konferencja odbędzie się online w dniach 21-23.10.2021 r. i będzie czwartą z kolei konferencją organizowaną przez Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM i pierwszą przy współpracy Instytutu Psychologii Stosowanej Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Udział w konferencji zaliczany jest do samokształcenia zawodowego (w tym w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej). Szczegóły na stronie konferencji.

Konferencja interdyscyplinarna- Repty

Z okazji obchodów 60 – lecia Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach w dniach 14-15.10.2021 r. odbędzie się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod hasłem: „Perspektywy rehabilitacji kompleksowej”. Konferencja odbywa się między innymi pod patronatem Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej- woj. śląskie. Link do szczegółów konferencji.

Ustawa o zawodzie psychologa

Zachęcamy środowisko psychologów klinicznych do aktywnego wspierania działań OZZP zmierzających do uregulowania statusu prawnego psychologa. Troska o pacjenta i zapewnienie dostępu do usług wykwalifikowanych i wykształconych psychologów są kluczowe dla efektywnej prewencji oraz terapii problemów emocjonalnych, trudności społecznych i objawów zaburzeń psychicznych. Pismo wspierające działania w tym zakresie, stanowiące efekt uzgodnień i spotkania konsultantów w dziedzinie psychologii klinicznej z OZZP pod linkiem.