Pomoc psychologiczna w dobie wojny na Ukrainie- lista miejsc

Pierwsza lista zweryfikowanych miejsc, które udzielają lub będą udzielać pomocy psychologicznej dla osób wymagających wsparcia i pomocy psychologicznej, przyjeżdżających z Ukrainy, a także rodzin, których bliscy walczą  teraz na froncie wojennym pod linkiem- pomocpsychologiczna#ukraina. Dokument będzie co kilka dni aktualizowany. Jednocześnie centra, organizacje, ośrodki, instytucje udzielające pomocy psychologicznej, a pragnące zgłosić się celem wpisania na listę prosimy o kontakt mailowy przez nasz formularz kontaktowy lub formularz stworzony przez OZZP. Konsultanci pozostają w kontakcie z urzędami wojewódzkimi. Lista będzie udostępniania. 

Pomoc psychologiczna w dobie wojny na Ukrainie

W czasie kolejnych wyzwań jakie stanęły przed każdym z nas, łączymy się jako środowisko kliniczne we wsparciu i wspólnym działaniu. W poszczególnych województwach organizowana jest pomoc materialna, a także psychologiczna dla osób, których rodziny obecnie walczą na ukraińskim froncie. Organizowana jest także pomoc dla osób z Ukrainy, które poszukują schronienia na terenie Polski. W poszczególnych województwach, psycholodzy są także dostępni dla wszystkich dzieci, młodzieży dorosłych, rodzin potrzebujących wsparcia i pomocy w tym trudnym czasie. Na stronie będzie także publikowana lista linków i adresów pod które można się zgłaszać w całym kraju po pomoc psychologiczną oraz informację w tym zakresie. Lista będzie aktualizowana. 

Uwagi konsultantów do projektu Prezesa NFZ w zakresie opieki psychiatrycznej dz i mł

Konsultant krajowy oraz konsultanci wojewódzcy w dziedzinie psychologii klinicznej sporządzili uwagi do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania  i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (uwagi konsultantów).

Projekt NFZ- udostępnianie testów diagnostycznych- stanowisko konsultantów

Konsultant krajowy oraz konsultanci wojewódzcy z psychologii klinicznej skierowali pismo do prezesa NFZ oraz Ministerstwa Zdrowia w sprawie zapisu dotyczącego umieszczania materiału testowego w dokumentacji medycznej. Jest to odniesienie do zapisów projektu prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Pismo można odnaleźć poprzez kliknięcie w link oraz w zakładce pisma. Konsultanci będą zgłaszać uwagi do w/w projektu.

Aktualności z województw

W zakładce pisma i w zakładkach poszczególnych województw znajdują się pisma kierowane przez konsultantów do organów decyzyjnych o charakterze opinii, wniosków i stanowisk w zakresie klinicznej opieki psychologicznej nad pacjentem/ klientem.

Wszystkich chętnych do wpisu na listę psychologów klinicznych zachęcamy do kontaktu z konsultantami wojewódzkimi. Lista organizowana z potrzeby zebrania rzetelnych danych w tym zakresie. Stanowi rzetelne źródło informacji dla świadczeniodawców i świadczeniobiorców. 

Stanowisko konsultantów z psychologii klinicznej w sprawie świadczeń psychologicznych w CZP

Konsultant krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej oraz konsultanci wojewódzcy w dziedzinie psychologii klinicznej wyrazili swoje stanowisko wobec proponowanych założeń standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w Centrum Zdrowia Psychicznego. Pismo skierowane do Kierownika Biura ds Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego po kliknięciu w link i w zakładce Pisma.

Aktualności dotyczące CZP można śledzić na stronie poświęconej idei sieci Centrum Zdrowia Psychicznego w Polsce.

Projekt nowelizacji rozporządzenia „koszykowego” w psychiatrii dziecięcej – konsultacje publiczne

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 13 października 2021 r. ukazał się Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Zgłaszanie stanowisk w ramach konsultacji publicznych jest możliwe do 14 dni od daty otrzymania zaproszeń do konsultacji/publikacji. Link do projektu.

Konsultanci z psychologii klinicznej przygotowali zestawienie uwag w zakresie projektu (zobacz). Jednocześnie zostało wysłane pismo do MZ i NFZ, ze stanowiskiem konsultantów w kwestii wymogu specjalistów psychologów klinicznych i psychologów w trakcie specjalizacji w świadczeniach psychiatrycznych, proponowanych dzieciom i młodzieży (link do pisma).

IV Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej 21-23 październik 2021

Zapraszamy do udziału w IV Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej „Psychologia kliniczna w teorii i praktyce
oddziaływań psychologicznych”.
Konferencja odbędzie się online w dniach 21-23.10.2021 r. i będzie czwartą z kolei konferencją organizowaną przez Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM i pierwszą przy współpracy Instytutu Psychologii Stosowanej Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Udział w konferencji zaliczany jest do samokształcenia zawodowego (w tym w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej). Szczegóły na stronie konferencji.