Diagnoza kliniczna- standardy

W związku z dyskusją na temat standardów diagnozy klinicznej (w tym psychologicznej diagnozy klinicznej) oraz zasad użytkowania narzędzi o charakterze psychologicznym na naszej stronie powstała podstrona (Diagnoza kliniczna) poświęcona tym kwestiom. Znajdą Państwo na niej aktualne informacje dotyczące wydawanych testów psychologicznych przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP oraz Pracownię PTPiP, stanowisko PTPu i PAN oraz krótką informację na temat praktyki klinicznej opartej na dowodach.

Zachęcamy do śledzenia tej podstrony wszystkich profesjonalistów zainteresowanych diagnozą kliniczną.

Spotkanie psychologów z Konsultantem Wojewódzkim i Przewodniczącą Oddziału PTP- woj. śląskie

W dniu 08.11.2016 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się spotkanie otwarte dla psychologów z terenu województwa śląskiego. Spotkanie poprowadzą Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej oraz Przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Katowicach. Szczegóły w załączniku.

Żegnamy kolegę – woj. śląskie

Z wielkim żalem informujemy, że zmarł nasz serdeczny kolega- Jan Giera. Przez wiele lat wspierał środowisko psychologów zajmujących się pracą z pacjentami chorującymi somatycznie. Aktywnie angażował się w proces kształcenia specjalizacyjnego na terenie województwa śląskiego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 23.04 o godz. 13.00, w Parafii św. Jana Chrzciciela w Raciborzu (dzielnica Ostróg).

Wyrazy głębokiego współczucia żonie i rodzinie zmarłego składają Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej wraz z Konsultantem Wojewódzkim oraz środowiskiem specjalizantów i psychologów klinicznych z województwa śląskiego.

Zjazd Psychiatrów Polskich PTP 2016

W dniach 16-18 czerwca 2016 roku w Katowicach odbędzie się zjazd Psychiatrów Polskich. Podczas zjazdu planowane są między innymi dwie sesje psychologów klinicznych z udziałem Konsultanta Krajowego oraz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Psychologii Klinicznej  („Współczesna psychologia kliniczna- oferta diagnostyczno-terapeutyczna” oraz „Płaszczyzny współpracy psychologów klinicznych i psychiatrów wobec człowieka z zaburzeniami psychicznymi i jego rodzin”). W zakresie opłaty zjazdowej przewidziane są również zniżki dla psychologów, którzy uzyskali dyplom nie później niż 5 lat temu. Serdecznie zapraszamy do udziału w zjeździe. Szczegóły na stronie ptp2016.medforum.pl 

Spotkanie Robocze dla Kierowników Specjalizacji i Opiekunów Staży – Katowice

W dniu 25.01.2016 r. o godzinie 9.00, w siedzibie Uniwersytetu SWPS, odbędzie się spotkanie robocze dla obecnych i przyszłych Kierowników Specjalizacji oraz Opiekunów Staży Specjalizacyjnych w dziedzinie Psychologii Klinicznej, zaangażowanych w szkolenie specjalizacyjne przy SWPS.

Spotkanie poprowadzi dr n. hum. Bernadetta Izydorczyk- Kierownik Szkolenia Specjalizacyjnego przy Uniwersytecie SWPS w województwie śląskim oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej. W spotkaniu uczestniczyć będzie również Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej- dr. n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska.

Celem spotkania jest uszczegółowienie zadań wynikających z opieki nad specjalizantami, standardów rozliczania staży specjalizacyjnych, standardów zaliczania pracy pisemnej oraz studium przypadku do egzaminu państwowego.