Rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne w całej Polsce- wiosna 2024!

W okresie 30 kwiecień – 31 maj 2024 roku planowana jest rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej przy Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (26 miejsc szkoleniowych), Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu (40 miejsc), Uniwersytecie SWPS w Katowicach (7 miejsc), Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu (22 miejsca) oraz Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu (41 miejsc). Szkolenia rozpoczną się jesienią 2024 roku.

Rekrutacja w województwie małopolskim (Szpital Uniwersytecki w Krakowie- 80 miejsc) planowana jest na jesień/ zimę 2024/2025. Szkolenie planowane jest od wiosny 2025 roku.

Szczegóły dotyczące procesu kształcenia specjalizacyjnego znajdują się w zakładce specjalizacja. Informacje o rekrutacji będzie można odnaleźć na stronach urzędów wojewódzkich oraz jednostek akredytowanych. Osoby zainteresowane szczegółami zachęcamy także do kontaktu z konsultantami wojewódzkimi z poszczególnych województw.

Psychoterapia dzieci i młodzieży- rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne

W okresie od 30 kwietnia 2024 do 31 maja 2024 odbędzie się rekrutacja na szkolenie soecjalizacyjne z psychoterapii dzieci i młodzieży w województwie śląskim (Centrum Kształcenia w Psychoterapii i Terapii Środowiskowej Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny  im. Jana Pawła II w Sosnowcu– 23 miejsca). Rekrutacja możliwa będzie poprzez system SMK. Szczegóły można odnaleźć na stronie jednostki akredytowanej. Szkolenie rozpocznie się jesienią 2024 r.

Jesienią/ zimą 2024/2025 planowana jest rekrutacja na szkolenie z psychoterapii dzieci i młodzieży w województwie małopolskim (Szpital Uniwersytecki w Krakowie- 35 miejsca). Początek szkolenia planowany jest na wiosnę 2025 roku.

NOWA edycja szkolenia specjalizacyjnego- woj. śląskie

W dniach 30 kwietnia – 31 maja rusza rekrutacja na kolejną edycję szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej w województwie śląskim. W tej edycji planowane jest 60 miejsc przy SWPS Katowice oraz 22 miejsca przy Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu. Rekrutacja odbywa się przez system SMK. Szczegóły dotyczące procesu kształcenia specjalizacyjnego znajdują się w zakładce specjalizacja. Szczegóły dotyczące najbliższej edycji szkolenia w województwie śląskim można pozyskać w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach oraz jednostkach akredytowanych (Dział Studiów Podyplomowych SWPS Katowice oraz Pracownia Psychologii w SK nr 1 w Zabrzu).

Konferencja interdyscyplinarna- Repty

Z okazji obchodów 60 – lecia Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach w dniach 14-15.10.2021 r. odbędzie się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod hasłem: „Perspektywy rehabilitacji kompleksowej”. Konferencja odbywa się między innymi pod patronatem Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej- woj. śląskie. Link do szczegółów konferencji.

Postępowanie rekrutacyjne na specjalizację z psychologii klinicznej oraz psychoterapii dzieci i młodzieży finansowanych z projektu POWER

W okresie 30.04.2020-31.05.2020 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca (przez system SMK) na:

– szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej (subspecjalizacja psychologia kliniczna dzieci i młodzieży) przy CSK nr 1 w Zabrzu- 5 miejsc,

– szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie- 4 miejsca,

– szkolenie specjalizacyjne z  psychoterapii dzieci i młodzieży przy UKSW w Warszawie- 15 miejsc (podejście poznawczo- behawioralne lub podejście systemowe),

– szkolenie specjalizacyjne z  psychoterapii dzieci i młodzieży przy Centrum Pediatrii w Sosnowcu- 2 miejsca (podejście integracyjne),

– szkolenie specjalizacyjne z psychoterapii dzieci i młodzieży przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie- 3 miejsca.

Szkolenia będą dofinansowane w ramach projektu unijnego POWER. Dofinansowanie jest uwarunkowane spełnieniem określonych warunków. Kształcenie specjalizacyjne odbywa się zgodnie z regulacjami dotyczącymi specjalizacji w ochronie zdrowia. Szczegóły u Konsultantów wojewódzkich w dziedzinie psychologii klinicznej.

Koronawirus – rekomendacje Konsultantów w dziedzinie Psychologii Klinicznej

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową, związaną z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 oraz szeregiem podejmowanych działań prewencyjnych, pragniemy zwrócić uwagę na rosnące potrzeby w zakresie prewencji w obszarze zdrowia psychicznego, wsparcia i zapewnienia kontynuacji klinicznych oddziaływań pomocowych w zakresie zdrowia psychicznego (psychiatrycznego, psychologicznego i psychoterapeutycznego).

Kryzys w którym wszyscy się znaleźliśmy jest wydarzeniem wyjątkowym, stresowym, budzącym różne reakcje i emocje, a nierzadko i objawy. Wiele osób poszukuje pomocy w zakresie zdrowia psychicznego z powodu pojawiających się objawów psychopatologicznych, stanowiących odpowiedź na obecną sytuację kryzysową. Względy bezpieczeństwa wymagają od psychologów siły, wytrwałości, rozwagi i szukania różnych rozwiązań pozwalających na realizację zadań wynikających z odpowiedzialności zawodowej. Wszystkie bieżące informacje o koronawirusie publikowane są na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus

Rekomendujemy realizację swoich zadań zawodowych, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, dbałości o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, z wykorzystaniem możliwych w danym momencie form kontaktu oraz środków komunikacji, a także odpowiedzialności za pacjentów i siebie.

Konsultanci są dostępni dla Państwa pod mailem i numerami kontaktowymi.

Konsultant Krajowy i Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinie Psychologii Klinicznej

Porady i sesje w opiece psychiatrycznej oraz leczenia uzależnień

W obliczu aktualnej sytuacji kryzysowej, mając na uwadze wszelkie zabezpieczenia prewencyjne, a jednocześnie pilną potrzebę zabezpieczenia ciagłości leczenia terapeutycznego oraz dostępu do finansowanych świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i psychiatrycznych, Konsultant krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej oraz Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej- woj. śląskie z Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży- woj. śląskie, Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej- woj. małopolskie z Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży- woj. małopolskie, Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej- woj. warmińsko- mazurskie, Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej – woj. mazowieckie oraz Konsultant wojewódzkie w dziedzinie Psychologii klinicznej- woj. podlaskie wraz z Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii- woj. podlaskie, skierowali w tej sprawie pisma do Ministerstwa Zdrowia oraz oddziałów NFZ. Scany pism w załączeniu (Pismo od konsultantów wojewódzkich- woj. śląskie, Pismo od konsultantów wojewódzkich- woj. małopolskie, Pismo od konsultantów wojewódzkich- woj. mazowieckie, Pismo od konsultanta wojewódzkiego- woj. warmińsko- mazurskiePismo od konsultantów wojewódzkich- woj. podlaskie oraz Pismo od konsultanta krajowego).

Rekrutacja na kształcenie specjalizacyjne w województwie śląskim

W dniach od 15 listopada 2018 do 15 grudnia 2018 Śląski Urząd Wojewódzki prowadzić będzie nabór na 17 miejsc na specjalizację w psychologii klinicznej. Przyjęci kandydaci dołączą do kształcenia specjalizacyjnego realizowanego od jesieni przez Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Katowicach. W naborze nie przewiduje się rekrutacji na kształcenie uzupełniające dla osób z pierwszym stopniem specjalizacji.

Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem osób z całej Polski pragniemy poinformować, iż organizacja szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej w województwie śląskim przewiduje obowiązek uczestnictwa w conajmniej 80% zajęć wykładowo- seminaryjnych oraz realizację conajmniej 60% staży w jednostkach stażowych, akredytowanych przy SWPS Katowice.

Rekrutacja będzie możliwa przez system SMK (https://smk.ezdrowie.gov.pl/). Zapraszamy!