Diagnoza kliniczna- standardy

W związku z dyskusją na temat standardów diagnozy klinicznej (w tym psychologicznej diagnozy klinicznej) oraz zasad użytkowania narzędzi o charakterze psychologicznym na naszej stronie powstała podstrona (Diagnoza kliniczna) poświęcona tym kwestiom. Znajdą Państwo na niej aktualne informacje dotyczące wydawanych testów psychologicznych przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP oraz Pracownię PTPiP, stanowisko PTPu i PAN oraz krótką informację na temat praktyki klinicznej opartej na dowodach.

Zachęcamy do śledzenia tej podstrony wszystkich profesjonalistów zainteresowanych diagnozą kliniczną.

Spotkanie kliniczne dla psychologów w Olsztynie

W dniu 25.05.2017 r. odbędzie się kolejne spotkanie kliniczne dla psychologów i lekarzy organizowane przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej oraz Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie. Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać mailem Konsultantowi Wojewódzkiemu w dziedzinie Psychologii Klinicznej z terenu województwa warmińsko- mazurskiego. Szczegóły w zaproszeniu.

Spotkanie Psychologów Klinicznych- woj. warmińsko-mazurskie

W dniu 01.10.2016 r. (sobota) odbędzie się kolejne spotkanie psychologów klinicznych z województwa warmińsko-mazurskiego. Spotkanie będzie miało charakter superwizji koleżeńskiej. Odbędzie się ono w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie (sala wykładowa, oddział IV), w godzinach 11.00-14.00.

W części organizacyjnej poruszone zostaną kwestie związane z funkcjonowaniem psychologów w ochronie zdrowia w województwie i w kraju. W części merytorycznej poruszona zostanie m.in. kwestia dokumentacji psychologicznej w dokumentacji medycznej. Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie z Konsultantem Wojewódzkim – woj. warmińsko-mazurskie

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej dla województwa warmińsko-mazurskiego serdecznie zaprasza  specjalistów psychologów klinicznych, psychologów klinicznych oraz psychologów zatrudnionych w placówkach służby zdrowia na spotkanie, które odbędzie się w środę, 9.12.2015 w godzinach 11.30-13.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 35.
Celem spotkania jest omówienie bieżących spraw.