V Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

Przypominamy, ze do 15 października można rejestrować się na V Krajową Konferencję Psychologii Klinicznej w Krakowie. W czasie konferencji planowany jest panel dyskusyjny pt. „Między wczoraj a dziś” Spotkanie nauki z praktyką. W panelu wezmą udział prof. Bernadetta Izydorczyk oraz prof. Mariola Bidzan, prof. Lidia Cierpiałkowska, prof. Czesław Czabała, prof. Krzysztof Gierowski,prof. Rafał Kubiak, prof. Stanisława Steuden, prof. Jan Tylka. Panel poprowadzi prof. Władysław Łosiak. Podczas konferencji planowane jest kilkadziesiąt wystąpień, a także kilkadziesiąt posterów. Udział czynny zapowiedzieli goscie z Niemiec zajmujący się klasyfikacją ICF. Uruchomione zostały już zapisy na warsztaty konferencyjne. Szczegóły na stronie konferencji.

V Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

Ruszyły zapisy na V Krajową Konferencję Psychologii Klinicznej w Krakowie. Konferencja odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2023 r. Obrady będą miały miejsce w Auditorium Maximum UJWykłady plenarne wygłoszą uznane autorytety w dziedzinie psychologii klinicznej i psychoterapii z Polski i zagranicy. Wsród zaproszonych wykładowców są m.in. między prof. Helena Rempała z Ohio State University, dr Alfred Walter z Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, prof. Lidia Cierpiałkowska z Uniwersytetu Zielonogórskiego  i UAM w Poznaniu, prof. Przemysław Bąbel z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. Małgorzata Lipowska z Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja planowana jest w kontakcie bezpośrednim. Zgłoszenia uczestnictwa czynnego możliwe są do 30 czerwca 2023 r., a biernego do 15 października 2023 r. Podczas konferencji zostaną rozdane certyfikaty superwizorów psychologii klinicznej oraz nagrody Polskiego Towarzystwa Psychologii  Klinicznej. Szczegóły na stronie internetowej konferencji oraz profilu FB.

NOWA edycja szkolenia specjalizacyjnego- woj. śląskie

W dniach 30 kwietnia – 31 maja rusza rekrutacja na kolejną edycję szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej w województwie śląskim. W tej edycji planowane jest 60 miejsc przy SWPS Katowice oraz 22 miejsca przy Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu. Rekrutacja odbywa się przez system SMK. Szczegóły dotyczące procesu kształcenia specjalizacyjnego znajdują się w zakładce specjalizacja. Szczegóły dotyczące najbliższej edycji szkolenia w województwie śląskim można pozyskać w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach oraz jednostkach akredytowanych (Dział Studiów Podyplomowych SWPS Katowice oraz Pracownia Psychologii w SK nr 1 w Zabrzu).

Sekcja Psychologii Klinicznej – Polskie Towarzystwo Psychologii Klinicznej

Przy Polskim Towarzystwie Psychologii Klinicznej powstała Sekcja Psychologii Klinicznej. Sekcja Psychologii Klinicznej między innymi opracowuje i nadzoruje proces tworzenia merytorycznych standardów dotyczących kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej, promuje  współczesną  naukową wiedzę z psychologii klinicznej, wspierając standardy  diagnostyki i terapii psychologicznej zgodnie z praktyką opartą na naukowych dowodach, udziela rekomendacji w obszarze psychologii klinicznej, w tym nadzoruje i rekomenduje szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej oraz rekomenduje  i nadzoruje szkolenie w zakresie uzyskiwania certyfikatu superwizora psychologii klinicznej. Szczegółowych informacji na temat działania sekcji udziela sekretarz SPK PTPK (dane na stronie sekcji).

V Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

W dniach 23-25 listopada 2023 r. odbędzie się V Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej. Konferencja planowana jest tym razem w Krakowie, w kontakcie bezpośrednim. Zagraniczni oraz polscy wykładowcy będą dzielić się doświadczeniami praktycznymi i badawczymi z zakresu psychologii klinicznej i oddziaływań pomocowych. Szczegóły będą się pojawiać na stronie internetowej konferencji (już wkrótce) oraz profilu FB.

Dofinansowanie szkolenia specjalizacyjnego- województwo lubuskie

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom szkoleń podyplomowych. Stypendia adresowane są do psychologów lub absolwentów dziedzin pokrewnych, którzy podejmują szkolenia podyplomowe z psychologii klinicznej, psychoterapii dzieci i młodzieży lub psychoterapii. Warunkiem otrzymania wsparcia jest deklaracja związania swojej zawodowej przyszłości z regionem lubuskim. Nabór wniosków trwa do 31.10.2022 r. (szczegóły- kliknij w link).

 

Nowy nabór na kształcenie specjalizacyjne

Zimą b.r. planowane jest ogłoszenie naboru na 31 miejsc szkoleniowych w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej (odpłatnej) w województwie małopolskim. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W okresie wiosna- lato 2023 planowany jest nabór na kształcenie specjalizacyjne w województwie śląskim (edycja od jesieni 2023).