Ustawa o zawodzie psychologa

Zachęcamy środowisko psychologów klinicznych do aktywnego wspierania działań OZZP zmierzających do uregulowania statusu prawnego psychologa. Troska o pacjenta i zapewnienie dostępu do usług wykwalifikowanych i wykształconych psychologów są kluczowe dla efektywnej prewencji oraz terapii problemów emocjonalnych, trudności społecznych i objawów zaburzeń psychicznych. Pismo wspierające działania w tym zakresie, stanowiące efekt uzgodnień i spotkania konsultantów w dziedzinie psychologii klinicznej z OZZP pod linkiem.

Egzamin ustny w zakresie psychologii klinicznej -aktualności

Informujemy, że specjalizacyjny egzamin praktyczny z psychologii klinicznej, dla osób, które zdały egzamin teoretyczny w dniu 09 września 2020 r., odbędzie się w dniach 23 i 24 września 2020 r. Egzamin odbędzie się w dwóch ośrodkach: Uniwersytecie Gdańskim oraz Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Szczegółowe informacje zostaną rozesłane przez Centrum Egzaminów Medycznych. Przypominamy o potrzebie pojawienia się na egzaminie z kopią lub oryginałem studium przypadku, stanowiącego formę zaliczenia kształcenia specjalizacyjnego i podpisanego przez kierownika specjalizacji.

Egzamin specjalizacyjny w zakresie psychologii klinicznej- kwestie merytoryczne

W nawiązaniu do pytań od specjalizantów z różnych regionów Polski pragniemy przekazać poniżej Państwu informację na temat zasad przygotowywania pisemnego egzaminu teoretycznego w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej.

Zgodnie z ustawą o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testowej, gdy liczba zdających egzamin wynosi co najmniej 30 osób. Egzamin testowy składa się ze 120 pytań testowych, z pięcioma wariantami odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Pytania do egzaminu testowego układane są oddzielnie na każdą sesję egzaminacyjną przez ekspertów z całego kraju, mających doświadczenie kliniczne i dydaktyczne (także w roli kadry kształcącej w szkoleniach z zakresu specjalizacji z psychologii klinicznej). Pytania układane są z literatury wskazanej jako obowiązkowa i wywieszanej na stronie Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) przed kolejnymi sesjami egzaminacyjnymi. Każde z pytań podlega weryfikacji w CEM, w oparciu o pisemne uzasadnienie, w którym znajduje się informacja na temat zakresu stron w pozycji z literatury obowiązkowej, gdzie można znaleźć prawidłową odpowiedź. Pozostałe informacje dotyczące organizacji egzaminu znajdują się w ustawie o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, a także w zakładce specjalizacja. Pomocą i informacją służą także Konsultanci wojewódzcy z psychologii klinicznej, kierownicy ośrodków szkolących oraz kierownicy specjalizacji.

Zachęcamy Państwa do korzystania z informacji pochodzących z rzetelnych źródeł oraz uważnego planowania procesu kształcenia specjalizacyjnego i przemyślanych przygotowań do egzaminu specjalizacyjnego. 

Konsultant krajowy i konsultanci wojewódzcy w dziedzinie psychologii klinicznej.

Nowy termin egzaminu ze specjalizacji – sesja wiosenna 2020

Informujemy, że przesunięty egzamin specjalizacyjny w zakresie Psychologii klinicznej odbędzie się 09.09.2020 r. w Łodzi. Ze względu na dużą liczbę specjalizantów oraz sytuację epidemiologiczną egzaminy ustne odbędą się w kilku ośrodkach w kraju. Terminy oraz miejsca egzaminów ustnych zostaną podane po egzaminie pisemnym. Serdecznie zapraszamy specjalizantów do śledzenia aktualności w zakładce specjalizacja.