Diagnoza kliniczna- standardy

W związku z dyskusją na temat standardów diagnozy klinicznej (w tym psychologicznej diagnozy klinicznej) oraz zasad użytkowania narzędzi o charakterze psychologicznym na naszej stronie powstała podstrona (Diagnoza kliniczna) poświęcona tym kwestiom. Znajdą Państwo na niej aktualne informacje dotyczące wydawanych testów psychologicznych przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP oraz Pracownię PTPiP, stanowisko PTPu i PAN oraz krótką informację na temat praktyki klinicznej opartej na dowodach.

Zachęcamy do śledzenia tej podstrony wszystkich profesjonalistów zainteresowanych diagnozą kliniczną.

Nabór na Szkolenie Specjalizacyjne Uzupełniające – Warszawa

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie uruchomiła nabór na II – semestralne studia podyplomowe w zakresie: Neuropsychologia kliniczna, Psychologia kliniczna chorób somatycznych, Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych.

Programy studiów podyplomowych będą zgodne z Programem specjalizacji w psychologii klinicznej – Programem uzupełniającym dla osób posiadających I stopień specjalizacji w psychologii klinicznej Warszawa 2009.

Czas trwania studiów: 1.10.2017 – 30.09.2018. Zapraszamy zainteresowanych do rejestracji (link).

 

Egzamin ze Specjalizacji z Psychologii Klinicznej – aktualności

Informujemy, że egzamin specjalizacyjny w dziedzinie Psychologii klinicznej odbędzie się w dniach 28-29.06.2017 r., na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej (Instytut Psychologii Stosowanej) w Krakowie. Egzamin pisemny odbędzie się w godzinach porannych 28.06.2017 r., a egzamin ustny będzie odbywał się w dniach 28-29.06.2017 r. O dokładnych godzinach egzaminu poinformuje szczegółowo CEM w odrębnej korespondencji do osób przystępujących do egzaminu.

Spotkanie kliniczne dla psychologów w Olsztynie

W dniu 25.05.2017 r. odbędzie się kolejne spotkanie kliniczne dla psychologów i lekarzy organizowane przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej oraz Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie. Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać mailem Konsultantowi Wojewódzkiemu w dziedzinie Psychologii Klinicznej z terenu województwa warmińsko- mazurskiego. Szczegóły w zaproszeniu.

Rozporządzenia do Ustawy o Specjalizacjach

W dniu 30.03.2017 r. Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinie Psychologii Klinicznej uczestniczyli w spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia, na którym omawiano i dyskutowano praktyczne aspekty wdrożenia nowej ustawy o specjalizacjach w ochronie zdrowia. W dniu 04.04.2017 r. odbyła się Konferencja uzgodnieniowa do projektu rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. W spotkaniu uczestniczył m.in. Pan Sławomir Makowski- założyciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów. Dyskutowano w nim uwagi zgłoszone przez Konsultantów. Odniesienie wnioskodawcy do uwag ukaże się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Specjalizacja w dziedzinie Psychologii Klinicznej – aktualności

W dniu 22 marca 2017 r. wchodzi w życie nowa ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (podpisana przez Prezydenta w dniu 21.03.2017 r.). Od dnia 22.03.2017 r. będzie możliwe składanie dokumentów na egzamin specjalizacyjny w sesji wiosenno- letniej. Nowa ustawa przewiduje możliwość składania dokumentów do egzaminu do dnia 31.03.2017 r. oraz egzamin specjalizacyjny w okresie czerwiec-lipiec 2017 r. Do rejestracji na egzamin konieczne jest założenie konta w systemie ePUAP oraz SMK. Czynności uwierzytelniających konto w SMK dokonuje wojewoda. Komplet dokumentów (m.in. kserokopię dyplomu ukończenia studiów potwierdzoną notarialnie lub przez uczelnię, kartę specjalizacyjną, studium przypadku, pracę poglądową lub oryginalną, zaświadczenia o samokształceniu, zaświadczenie o zaliczeniu egzaminu z języka obcego itp.) należy składać we właściwym Urzędzie Wojewódzkim.