Konsultant Krajowy

 

b_izydorczyk

.

.

.

prof. dr hab. n. społ. Bernadetta Izydorczyk

Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej

.

Kontakt: Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

email: bernadetta.izydorczyk@uj.edu.pl

Sprawami dotyczącymi psychologów klinicznych oraz systemu kształcenia specjalizacyjnego w danym regionie zajmują się poszczególni Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinie Psychologii Klinicznej.

Pisma kierowane przez Konsultanta Krajowego do różnych instytucji oraz podmiotów rządowych, administracyjnych, edukacyjnych i zajmujących się świadczeniem usług zdrowotnych, w obszarze Psychologii Klinicznej znajdują się w zakładce Pisma.