Konsultant Krajowy

BernadettaIzydorczyk

 

 

 

dr hab. n. społ. Bernadetta Izydorczyk

Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej

.

Kontakt: NZOZ Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach, ul. Asnyka 10, 44-100 Gliwice

email: b.izydorczyk@interia.pl

Sprawami dotyczącymi psychologów klinicznych oraz systemu kształcenia specjalizacyjnego w danym regionie zajmują się poszczególni Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinie Psychologii Klinicznej.

Pisma kierowane przez Konsultanta Krajowego do różnych instytucji oraz podmiotów rządowych, administracyjnych, edukacyjnych i zajmujących się świadczeniem usług zdrowotnych, w obszarze Psychologii Klinicznej znajdują się w zakładce Pisma.