Pomorskie

MalgorzataLipowska

 

 

 

Prof. UG dr hab. n. społ. Małgorzata Lipowska

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. pomorskie

Kontakt: Uniwersytet Gdański Instytut Psychologii, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk

Tel. 58/ 5234324

email: malgorzata.lipowska@ug.edu.pl

 

W dniach od 15 listopada 2018 do 15 grudnia 2018 Pomorski Urząd Wojewódzki prowadzić będzie nabór na 30 miejsc na specjalizację w psychologii klinicznej. Kształcenie specjalizacyjne będzie realizowane przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Instytut przewiduje prowadzenie kształcenia w ramach wszystkich czterech ścieżek kształcenia specjalizacyjnego. Nie przewiduje kształcenia uzupełniającego dla osób z pierwszym stopniem specjalizacji.

Rekrutacja będzie możliwa przez system SMK (https://smk.ezdrowie.gov.pl/). Szczegóły na stronie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zapraszamy!