Skala Depresji Becka- standardy

W związku z zapytaniami kierowanymi przez środowisko psychologów i  lekarzy, przedstawiamy poniżej stanowisko Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w kwestii stosowania Skali Depresji Becka.

„Jedyną legalną wersją skali BDI-II w Polsce jest ta, którą właśnie normalizuje Pracownia Testów Psychologicznych PTP. Oznacza to, że wszystkie inne wersje (w tym wersja BDI), czy tłumaczenia (gdziekolwiek dostępne) są NIELEGALNE.”