Egzamin teoretyczny i praktyczny z psychologii klinicznej – wiosna 2021 aktualności

Egzamin pisemny w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej odbędzie się w dniu 04 maja 2021 r. w Łodzi. Egzamin praktyczny – ustny odbędzie się w dniach 20 i 21 maja 2021 w Pabianicach pod Łodzią.